Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach

Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bursztyn" odbyło się w niedzielę, 28 kwietnia w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury. To jedyna w mieście sala zdolna pomieścić tak dużą ilość osób. Ogrody „Bursztyn gospodarują na 28 hektarach ziemi i zrzeszają 778 działkowców. Na zebraniu zjawili się licznie zapewniając kworum do podejmowania uchwał. Choć ni brakowało spraw trudnych do dyskusji i rozwiązania to zebranie przebiegało w atmosferze rzeczowej dyskusji.

Zebranie rozpoczęło się miłym akcentem. Działkowcy podziękowali dwojgu swoim zasłużonym w pracy dla ogrodu członkom. Pamiątkowe dyplomy i nagrody otrzymali Wiesława Żaryńska – główna księgowa ( już po raz drugi odchodzi na emeryturę ale wciąż pomaga działkowcom) oraz Tadeusz Sieczka -były skarbnik ogrodu. Mimo wieku wciąż aktywny jednak ze względu na stan zdrowia nie może już pracować jak dotychczas. Sala podziękowała obojgu gromkimi brawami.
Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach [1]

Ustępujący zarząd z prezesem Andrzejem Gaszewskim przedstawił sprawozdania ze swojej dotychczasowej działalności. Na zebranie przygotowano także propozycję planu pracy do realizacji przez następców. Jak na każdym kolejnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym, także działkowcy „Bursztyn mogli liczyć na merytoryczne wsparcie podczas obrad i przy wątpliwościach związanych z interpretacją statutu. Pomocą służyła członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców Szczecinie Teresa Napiórkowska.Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach [2]

Podsumowując dotychczasową pracę, prezes Andrzej Gaszewski podkreślał starania i pracę jaką trzeba było wykonać aby zagwarantować pewny byt dla Ogrodu „Bursztyn". Niekorzystne decyzje poprzednich władz kurortu, które nie chciały uwzględnienia ogrodu w zapisach studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy przestrzennego stawiały pod znakiem zapytania przyszłość międzyzdrojskich ogródków. Gmina jako główny argument podawała, że R.O.D. nie mają tytułów prawnych do zajmowanego terenu. Aby uwzględnić prawa działkowców musiało odbyć się 13 rozpraw sądowych! Wielką pomocą służyli prawnicy Polskiego Związku Działkowców.Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach [3]

Obecnie działkowcy mogą już spokojnie gospodarować na terenie, który jest przeznaczony na rekreację działkową. Największą bolączką jest niezrealizowana dotychczas inwestycja zarządu ROD, który od długiego czasu planuje skanalizowanie terenu działek. To zadanie oraz poprawa stanu sieci energetycznej na ogrodzie to dwa najpilniejsze zadania z planu jaki przedstawił ustępujący prezes. Plany Andrzeja Gaszewskiego zyskały uznanie działkowców, którzy wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie jakie złożył ze swojej dotychczasowej działalności. Działkowcy zagłosowali także za przyjęciem przedstawionego przez Zarząd preliminarza budżetowego.

Nowy prezes został zobowiązany przez działkowców do podjęci prac nad poprawą stanu alejek ogrodowych.

Zarząd pod jego kierownictwem ma także kontynuować prace nad przygotowaniem kanalizacji terenu Ogrodu przedstawić w jak najszybszym czasie koncepcję finansowania tej inwestycji. Być może jej zatwierdzenie będzie wymagało kolejnego zebrania członków ogrodu.Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach [4]

Zebranie przebiegło w spokojnej i konstruktywnej atmosferze do czego przyczynił się m.in. merytoryczny ton jaki potrafił nadać dyskusji prowadzący obrady Andrzej Ogłodziński. W bloku głosowań ustępujący Zarząd uzyskał poparcie działkowców, a Andrzej Gaszewski jednogłośnie wybrany został ponownie prezesem. Oprócz niego w skład zarządu weszli także: Grażyna Małaszko, Piotr Konicki, Edward Sosnowski i Alina Duszyńska. Wybrano także skład Komisji rewizyjnej, która na bieżąco oceniać będzie pracę zarządu. W komisji pracować będą: Kazimierz Kwapich, Janusz Jaśniewicz i Edward Wagner.Działkowcy R.O.D. „Bursztyn” za realizacją planów zarządu ogrodu w kolejnych latach [5]

źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz