Finansowy zastrzyk dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego?

Finansowy zastrzyk dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego?
Na czwartkowej sesji radni zadecydują, czy miasto przeznaczy prawie 450 tysięcy złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.

Aż 530 160,95 zł to ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2018 rok. Po dodaniu kosztów amortyzacji wynosi on 448 781,92 zł. I właśnie tę drugą kwotę miałoby pokryć miasto. Czy tak się stanie? Decyzja zapadnie na najbliższej sesji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto z funduszu zakładu – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, nad którym w czwartek pochylą się radni.- W związku z tym, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu nie jest w stanie sam pokryć straty za 2018 r., zwrócił się z wnioskiem o pokrycie straty netto przez podmiot tworzący. Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, podmiot tworzący obowiązany jest w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli suma straty netto i kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.

źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz