Radna apeluje o integrację z Ukraińcami

Radna apeluje o integrację z Ukraińcami
Świnoujście powinno mieć własną lokalną politykę osiedleńczą i imigracyjną – uważa radna Aneta Zdybel. W naszym mieście powinien być stworzony klimat otwartości i przyjazności wobec imigrantów przybywających z Ukrainy. Odpowiedź Pawła Sujki, dotycząca tylko edukacji, zdenerwowała radną.

O rozpatrzenie możliwości przygotowania i wdrożenia świnoujskiego modelu integracji imigrantów – apelowała niedawno do prezydenta Janusza Żmurkiewicza radna Aneta Zdybel. Integracja obejmowałby takie obszary tematyczne jak edukacja, społeczność lokalna, kultura, przemoc i dyskryminacja, zdrowie, praca, pomoc społeczna i mieszkalnictwo.

Zasadnym jest wypracowanie lokalnej polityki osiedleńczej i imigracyjnej w tworzeniu klimatu otwartości i przyjazności wobec imigrantów przybywających z Ukrainy – uważa radna i prosi o podanie liczby cudzoziemców przebywających w Świnoujściu oraz dzieci będących na imigracji, które uczą się w świnoujskich szkołach.

W odpowiedzi na interpelację radnej Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia, informuje, że do świnoujskich szkół uczęszcza obecnie 53 imigrantów.
Czy miasto ich jakoś wspiera?

Zastępca prezydenta Świnoujścia przywołuje rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2017 r. ( Dz.U. z 2017 poz. 1655 ) w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Według tych przepisów, dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznych placówek oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich.

– Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę, dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego – kontynuuje Paweł Sujka. – Zajęcia te są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Dla uczniów przybywających z zagranicy, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. Informuję Panią – zwraca się do radnej zastępca prezydenta – iż Gmina Miasto Świnoujście w stosunku do osób przybywających z zagranicy potrzebujących takiego wsparcia prowadzi zajęcia wymienione w rozporządzeniu.

Odpowiedź Pawła Sujki doczekała się reakcji Anety Zdybel. W przesłanym nam komentarzu czytamy, że nie odniesiono się do całości jej interpelacji.

Radna chce poznać zdanie naszych Czytelników na temat obcokrajowców ze Świnoujścia. Poniżej przesłane przez nią linki do ankiet:

dla pracodawców:
https://forms.gle/mANWcQEGdeZ6nfJCA

dla pracujących:
https://forms.gle/ncZM2BA6L27BbyLY9

źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz