Radny Bartkowiak twierdzi, że opiniowanie budżetu było ułomne

Radny Bartkowiak twierdzi, że opiniowanie budżetu było ułomne
Radnemu Stanisławowi Bartkowiakowi doświadczenia i wiedzy odmówić nie można. Jeżeli więc radny reprezentujący w radzie klub SLD –Lewica Razem, używa określenia, że coś jest „ułomne”, to zapewne należy się nad tym pochylić.

Bartkowiak prosi urzędującego Prezydenta o podjęcie pracy nad zmianą, aktualizacją uchwały. W swej interpelacji podnosi, że już na sesji Rady Miasta w dniu 17.12.2018 r. w swojej opinii o projekcie budżetu na rok 2019 przestawił wniosek natury formalnej.
Radny Bartkowiak twierdzi, że opiniowanie budżetu było ułomne [1]

Bartkowiak wskazuje w interpelacji , że opiniowanie obecnego projektu budżetu przez KGiB, delikatnie mówiąc, było ułomne. Uważa, że posiedzenie wiodącej komisji d/s budżetu powinno być zwołane oddzielnie od innych komisji. Posiedzenie Komisji, po informacji Prezydenta Miasta i Skarbnik Miasta oraz w miarę potrzeby innych odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miasta i jednostek pomocniczych, spółek komunalnych itp. po zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach, po przeanalizowaniu ewentualnych opinii innych komisji Rady, powinno zostać przerwane na czas pozwalający na sformułowanie przez radnych wniosków do opinii Komisji. Opinia Komisji wraz z przyjętymi wnioskami, sporządzona na piśmie, po jej przegłosowaniu przez Komisję, trafia niezwłocznie do Prezydenta. Powyższa procedura odpowiada, moim zdaniem, założeniom przyjętym w uchwale R.M. z października 2010r.

W interpelacji posłużył się również przykładem, jaki można w tej sprawie zastosować.

O odpowiedzi, jaką w tej sprawie otrzyma radny, niezwłocznie poinformujemy internautów.
źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz