Turystyka wodna – wymiana myśli i doświadczeń między przedsiębiorcami

Turystyka wodna - wymiana myśli i doświadczeń między przedsiębiorcami
Ponad 80 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu, organizacji turystycznych uczestniczyło w spotkaniu Polsko– Niemieckiego Forum Przedsiębiorców na temat turystyki wodnej, które odbyło się 15 maja 2019 r. w Hotelu Interferie Medical Spa.

Świnoujście z racji swojego położenia jest idealnym miejscem na organizację tego typu spotkań- mówi Katarzyna Rówińska z Centrum Usługowo- Doradczego, które było organizatorem forum. Tak duża ilość uczestników świadczy, że temat jest ważny i interesujący.

Otwarcia Forum dokonała p. Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta. Forum podzielone było na trzy bloki tematyczne. W pierwszym bloku zaprezentowane zostały działania podejmowane na szczeblu regionalnym w celu rozwoju turystyki wodnej w woj. zachodniopomorskim. Prelegentem był p. Zdzisław Pawlicki- Dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji. W latach 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim zrealizowanych zostało z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWZ 5 projektów z zakresu infrastruktury żeglarskiej i 11 projektów w obszarze turystyki kajakowej. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 55 mln złotych.

Przedstawicielka Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Zdrowia Meklemburgii Przedpomorza ze Szwerina p. Andrea Krabbe mówiła o rozwoju turystyki wodnej w tym landzie, podkreślając rosnącą rolę tego sektora gospodarki. W kraju Związkowym MV jest ponad 21.000 miejsc postojowych wzdłuż wybrzeża i śródlądowych. W tym sektorze gospodarki działa ponad 1400 przedsiębiorców a zatrudnionych jest ok 7000 osób.
Z kolei Zastępca Prezydenta Miasta Paweł Sujka prezentował działania podejmowane przez Miasto Świnoujście, w tym m.in. realizowane i planowane inwestycje takie jak przystań żeglarska w Przytorze, która ma być oddana do użytku w 2019 roku, czy przystań kajakowa na wyspie Karsibór. Podkreślił też znaczenie odbywających się w Świnoujściu imprez o charakterze żeglarskim.

W pierwszej części II bloku wystąpił p. Grzegorz Włoch- szef agencji Polsteam Agency, która obsługuje m.in. jednostki pasażerskie w portach Świnoujście i Szczecin. Jego prezentacja skupiła się na ruchu statków pasażerskich w portach ujścia Odry. Mowa była zarówno o żegludze śródlądowej, w tym statkach przypływających drogą wodną Berlin- Szczecin jak i żegludze morskiej. Największe jednostki pasażerskie ( cruisery) przyjmuje Gdynia. Mniejsze Gdańsk , Szczecin i Świnoujście. Wielkość cruiserów, które mogą przypływać do naszego portu ograniczają parametry techniczne nabrzeży. Wspomniał o planowanym na 3 czerwca br. przypłynięciu do Świnoujścia statku pasażerskiego mv Hamburg, który może pomieścić 400 pasażerów. Jednostka zacumuje na Wybrzeżu Władysława IV.

Następnie swoją zróżnicowaną ofertę prezentowali armatorzy oferujący rejsy turystyczne po polskiej i niemieckiej stronie Euroregionu Pomerania, tj. Unity Line i Adlerschiffe.

Ostatni blok koncentrował się wokół działalności stowarzyszeń celem, których jest rozwój i promocja portów jachtowych. Pan Tomasz Matyśkiewicza ze Związku Portów i Przystani Jachtowych, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego prezentował markowy produkt turystyczny naszego województwa jakim jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Z kolei p.Falk Morgenstern Prezes Stowarzyszenia Marina Network Association mówił o celach i działaniach podejmowanych przez ich stowarzyszenie. Wskazał jak ważna jest kwestia jakości świadczonych usług i dostosowania oferty portów do kategorii odwiedzających gości.

Forum było okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz służyło nawiązaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami działającymi w obszarze turystyki wodnej.

Dzięki udziałowi w Forum mamy kilka nowych pomysłów na rozwój naszej oferty- nawiązałyśmy też kontakty, które mam nadzieję zaprocentują już wkrótce- mówi Iza Opas- Zajdlewicz z Unity Line.

W trakcie dyskusji pojawiły się również wątki poboczne takie jak: wykorzystanie lotniska Heringsdorf na potrzeby rozwoju turystyki, kwestia bezpieczeństwa i systemu informowania na wodzie.

Wydarzenie sprawnie i z dużym profesjonalizmem moderowała p. Katarzyna Wolnik – Sayna dziennikarka Radia Szczecin, która są od lat zajmuje tematyką żeglarstwa.

Forum zorganizowane zostało przez Centrum Usługowo- Doradcze w Euroregionie Pomerania ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”.

Centrum Usługowo -Doradcze
w Euroregionie Pomerania
Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz