Z myślą o studentach. PWSZ Koszalin rozbudowuje infrastrukturę kształcenia zawodowego

Nowa hala sportowa, nowa sala audytoryjna, zagospodarowany na nowo teren i nowy sprzęt – tak do września 2020 roku zmienić się ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. Inwestycja, która wspierana będzie środkami RPO WZ 2014-2020, wpisuje się w jedną z regionalnych specjalizacji związanych z turystyką i zdrowiem. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpiszą w Koszalinie w piątek, 26 kwietnia 2019 roku wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz rektor uczelni Jan Kuriata.

Budowa nowej hali sportowej wraz z łącznikiem, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną, zagospodarowanie terenu czy zakup sprzętu ma przede wszystkim poprawić jakość praktycznej nauki na obecnie funkcjonujących wydziałach oraz zachęcić do jej rozpoczęcia na planowanych
do uruchomienia kierunkach. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Skorzysta z niej blisko 100 studentów z kierunków: fizjoterapia, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo.

Na poprawę warunków kształcenia koszalińska PWSZ wyda 13 mln zł. 85% kosztów przedsięwzięcia pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To w sumie aż 11 mln zł. Efekty zmian – zgodnie z zapowiedziami uczelni – poznać mamy do końca września 2020 roku.

Projekt będzie realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”.

Rzecznik Pomorze Zachodnie Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz