435 tysięcy złotych na dożywianie

435 tysięcy złotych na dożywianie
Takie dofinansowanie otrzymało Miasto na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wsparcie finansowe dla samorządów przeznaczone jest na finansowanie posiłków, produktów żywnościowych lub świadczeń pieniężnych na zakup żywności osobom potrzebującym, dzieciom i dorosłym.

Wczoraj w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w imieniu Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, umowę na dofinansowanie odebrała jego zastępczyni Barbara Michalska. Zgodnie z umową na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” Miasto przeznacza również środki ze swojego budżetu w wysokości min. 40 procent kosztów.
435 tysięcy złotych na dożywianie [1]

Pomoc otrzymają w szczególności:
– dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

BIK UM Świnoujście