5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców

5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców
Ruszył nabór na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Kto może otrzymać pieniądze?

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełnią poniższe warunki:

– na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności,

– nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r.,

– ich przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Więcej informacji pod nr telefonu: 91-321-97-71.

Kody PKD, dla których powyższa dotacja jest przeznaczona oraz więcej informacji na stronie swinoujscie.praca.gov.pl/

Jarosław Jaz
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
Urząd Miasta Świnoujście

Źródło: iswinoujscie.pl