Adidasy zamiast auta? Miasto przedstawia koncepcję zarządzania ruchem

Adidasy zamiast auta? Miasto przedstawia koncepcję zarządzania ruchem
Po „haraczu” za parkowanie w centrum, pojawiły się kolejne pomysły, które mają dotknąć świnoujskich kierowców. Niewiele czasu na wyrażenie opinii w tej sprawie dał mieszkańcom Urząd Miasta.

W lipcu Urząd Miasta przesłał mediom informację o konsultacjach w sprawie „koncepcji systemu zarządzania ruchem”. Dokument jest już, delikatnie mówiąc, trochę zleżały (powstał w 2019 roku). Co się stało, że dopiero teraz magistrat jest ciekaw opinii mieszańców? Czasu do wyrażenia swojego zdania nie dostali za wiele. Konsultacje trwają do 26 lipca.

Budowa tunelu w Świnoujściu zapoczątkuje szereg zmian, na których skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Mając na uwadze niewątpliwy wzrost ruchu samochodowego w mieście, eksperci na zlecenie Urzędu Miejskiego w Świnoujściu opracowali trzy różne scenariusze rozwoju transportu drogowego na następne lata – pisze w informacji do mediów rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz.
Adidasy zamiast auta? Miasto przedstawia koncepcję zarządzania ruchem [1]

Wariant zachowawczy „koncepcji systemu zarządzania ruchem” na pierwszym miejscu stawia potrzeby komunikacyjne kierowców samochodów. Zalety tego rozwiązania to: zwiększenie niezawodności sieci drogowej oraz krótkotrwała poprawa warunków ruchu i warunków parkowania – piszą autorzy opracowania. – Zakłada się, że wszystkie osoby chcące znaleźć miejsce postojowe w mieście będą mogły to zrobić gdyż wybudowana zostanie sieć parkingów (w tym kubaturowych). Zwiększy się także liczba osób chcących odwiedzić miasto, gdyż warunki ruchu będą bardzo dobre.

Adidasy zamiast auta? Miasto przedstawia koncepcję zarządzania ruchem [2]

Autorzy analizy zastrzegają jednak, że taki stan potrwa do kilku lat po oddaniu tunelu do użytku.

W drugim wariancie: zorientowanym na mieszkańców priorytetem mają być piesi i rowery. Z centrum miasta i dzielnicy nadmorskiej wyeliminowany zostanie ruch samochodowy. Dla tych, co nie chcą pieszo czy rowerem, będzie miejska komunikacja. Ograniczone zostaną możliwości jazdy autem i jego parkowania.

„Wadą opisywanego scenariusza jest także fakt, iż dojazd w niektóre miejsca w mieście będzie mocno ograniczony – czytamy w opracowaniu. – Przykładem będzie Dzielnica Nadmorska, do której wjazd będzie możliwy dla mieszkańców, dostawców i turystów udających się do pensjonatów. W przypadku zamknięcia ul. Chrobrego, przejazd do Dzielnicy Nadmorskiej będzie wydłużony co ma na celu zniechęcenie osób do wykorzystania samochodu osobowego w przejazdach przez Dzielnicę Nadmorską tranzytem.”

Wariant zrównoważonego rozwoju zakłada równomierne wykorzystanie wszystkich środków transportu, z lekką przewagą dla samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu w podróżach – czytamy w opracowaniu.

Żeby nie było jednak tak różowo: „W tym scenariuszu w celu zahamowania wzrostu podróży realizowanych samochodem, zakłada się ograniczenie inwestycji drogowych oraz parkingowych planowanych w mieście – czytamy w „koncepcji systemu zarządzana ruchem”. – Te będące w realizacji powinno się dokończyć, natomiast z uwagi na chęć wykorzystania pozostałych środków transportu, pozostałe inwestycje powinny zostać zweryfikowane i mocno ograniczone w celu zahamowania rosnącej popularności samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu w podróżach po mieście.” Adidasy zamiast auta? Miasto przedstawia koncepcję zarządzania ruchem [3]

Inne ciekawe fragmenty:

„W scenariuszu zrównoważonym w celu ograniczenia wpływu ruchu samochodów osobowych na układ miasta, należy wprowadzić restrykcje dla tej grupy użytkowników. W tym celu należy ograniczyć inwestycje drogowe na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej i pieszej.”

„Powinno się zweryfikować politykę parkingową, aby nie zapewniać dodatkowej chłonności parkingowej, a co za tym idzie w przyszłości, aby nie było konieczne rozbudowanie sieci parkingów.”

„Podział zadań przewozowych w tym scenariuszu zakłada wzrost podróży transportem zbiorowym co jest możliwe do osiągnięcia tylko poprzez priorytet dla transportu zbiorowego i ograniczenie ruchu na niektórych ulicach z wyłączeniem Komunikacji Autobusowej.”

Całe opracowanie (117 stron) można przeczytać i pobrać pod linkiem: bit.ly/3xAqdtr

I jeszcze pytanie Urzędu Miasta do mieszkańców w ramach prowadzonych konsultacji: jakie zmiany w przemieszczaniu się samochodem/rowerem/pieszo/autobusem wprowadziłbyś/wprowadziłabyś w Świnoujściu i dlaczego?

Odpowiedzi można przesyłać do 26 lipca na adres: konsultacje@um.swinoujscie.pl
źródło: www.iswinoujscie.pl