Akcja PIT za 2022 r. i rekordowe zwroty dzięki programowi Niskie Podatki

Akcja PIT za 2022 r. i rekordowe zwroty dzięki programowi Niskie Podatki
Tegoroczna akcja PIT trwa jeszcze tylko kilka dni. Termin na złożenie zeznania podatkowego za 2022 r. upływa 30 kwietnia. W tym roku, z uwagi na to, że data ta przypada w niedzielę, ostateczny termin składania zeznań to 2 maja.

Dzięki rozwiązaniom Krajowej Administracji Skarbowej rozliczenie podatku stało się bardzo proste i wygodne, a zwrot podatku bardzo szybko trafia na konto. Podatnicy mogą się rozliczyć elektronicznie korzystając z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym dostępnym na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Czekają tam gotowe zeznania (PIT-37, PIT-38) wypełnione na podstawie danych pozyskanych od płatników, które są dostępne do 2 maja 2023 r. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Jednak, jeśli podatnicy chcą skorzystać z ulg i preferencji, to muszą je samodzielnie uzupełnić o te dane.

Zeznanie złożone elektroniczne to także szybszy zwrot – średnio zwrot realizujemy w terminie 3 tygodni. Już dzisiaj – ze wstępnych danych wynika, że w tym roku będziemy mieli rekordową liczbę zeznań złożonych drogą elektroniczną i rekordową sumę zwrotów. W Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu złożono już ponad 18,4 tys. zeznań, z tego 16,7 tys. drogą elektroniczną, a dotychczas zwróciliśmy ponad 16,34 mln zł dla 8,7 tys. podatników.

Wynika to z wprowadzenia zmian w systemie podatkowym, programowi Niskie Podatki, dzięki którym:
• obniżono stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc.,
• podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł,
• podniesiono I-szy próg podatkowy do 120 tys. zł – dzięki temu wyższy 32-proc. PIT płaci się dopiero powyżej tej kwoty (wcześniej próg wynosił nieco ponad 85 tys. zł),
• podniesiono limit dochodów dzieci, który uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej do kwoty 16 061,28 zł (w roku 2021 kwota ta wynosiła 3 089 zł),

Wprowadzono także inne korzystne rozwiązania, nowe preferencje podatkowe, które mają wpływ na to jaki podatek płacimy od uzyskiwanych przez nas dochodów, m.in.:
• ulgę dla rodzin 4+ (czyli ulgę dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci). Dzięki niej przychody do kwoty 85 528 zł u każdego rodzica, w tym zastępczego oraz opiekuna prawnego, z którym dzieci mieszkały, są całkowicie zwolnione z podatku PIT. Ulga dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej i zasiłków macierzyńskich,
• ulgę dla pracujących seniorów. Dzięki niej kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia, którzy nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej lub świadczeń równorzędnych, są zwolnieni z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Ulga dotyczy przychodów z pracy etatowej, działalności gospodarczej, umów zlecenia, a także zasiłków macierzyńskich,
• ulgę dla młodych – zerowy PIT dla młodych. Zwolniliśmy z PIT przychody z pracy i ze zlecenia, z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 2022 r. zwolnienie dotyczy również zasiłków macierzyńskich,
• dzięki zwiększeniu kwoty wolnej zyskali samotni rodzice preferencyjnie rozliczający swoje dochody. Obecnie rodzic samotnie wychowujący dziecko nie płaci podatku do 60 tys. zł,
• zwiększono wpływy dla OPP do 1,5 proc. – organizacje pożytku publicznego będą teraz otrzymywać 1,5 proc. podatku, zamiast 1 proc.,
• wprowadzono możliwość wspólnego rozliczenia się dla młodych małżeństw – przepisy pozwalają na wspólne rozliczenie za cały rok podatkowy dla tych, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego.

Co ważne – automatycznie sprawdzamy czy rozliczenie PIT za ubiegły rok ze zlikwidowaną ulgą dla klasy średniej jest dla podatników korzystniejsze niż na zasadach wskazanych w programie Niskie Podatki. Jeśli występuje różnica podatnik otrzymuje od nas informację i zwrot.
Każdy może sprawdzić, czy przysługuje mu hipotetyczny podatek korzystając naszego kalkulatora, dostępnego także na stronie www.podatki.gov.pl.

Jeśli podatnicy mają pytania mogą umówić wizytę w urzędzie skarbowym bądź zadzwonić na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej pod numer 0 801 050 055 (z numeru stacjonarnego) lub (22) 330 0330 (z telefonu komórkowego).

UWAGA!!!
Warto dodać, że w kwestii rozliczeń rocznych urzędy skarbowe nie kontaktują się z podatnikami mailowo, czy też sms-ami. Wszelkie tego typu maile, sms-y są próbą wyłudzenia danych, dlatego ostrzegamy przed otwieraniem zamieszczonych w nich linków.

Wojciech Gulbinowicz
Naczelnik Urząd Skarbowy w Świnoujściu