Akcja społeczna „Przywracamy oddech” Angelini Pharma Polska – przebadano blisko 500 osób

Żródło: PAP Mediaroom

blank

Zakończyły się bezpłatne badania spirometryczne, które w ramach akcji społecznej w pięciu polskich miastach przeprowadziła firma farmaceutyczna Angelini Pharma Polska. Przebadano aż 492 pacjentów w wieku od 20 do 86 lat. Ponad 20% z nich wymagało pilnej konsultacji lekarza pulmonologa i dalszej, szerszej diagnostyki. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Profilaktyka polegająca na przesiewowych badaniach spirometrycznych pozwala na ocenę pojemności oraz objętości płuc i jest pierwszym krokiem do ewentualnego wdrożenia leczenia i ograniczenia skutków choroby.

Spirobusy w pięciu polskich miastach

W drugiej połowie maja w pięciu miastach firma Angelini Pharma Polska zorganizowała bezpłatne badania spirometryczne i konsultacje z ekspertami w zakresie POChP. Badania odbyły się w Nowym Sączu, Rabce-Zdroju, Nowej Rudzie, Toruniu oraz Olsztynie. Badanie spirometryczne jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc.

Podczas akcji „Przywracamy Oddech” przebadano 492 pacjentów. 65% badanych miało wyniki w normie i nie wymagało dalszej konsultacji. Wyniki 14% pacjentów były doskonałe i nie wskazywały na żadne obciążenia w zakresie chorób płuc. Spośród wszystkich pacjentów aż 70% stanowiły kobiety. Co piąty badany pacjent wymagał pilnej konsultacji lekarza pulmonologa i szerszej diagnostyki. To pokazuje, że problem związany z zaburzeniami czynności płuc może dotyczyć aż 20% Polaków. Dlatego niezwykle istotna jest profilaktyka.

Podpisz petycję w sprawie bezpłatnych badań przesiewowych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest problemem globalnym i narastającym. Szacuje się, że aż 75% chorych nie ma postawionej prawidłowej diagnozy, co uniemożliwia szybkie podjęcie leczenia. Tylko wczesna diagnoza jest szansą na zatrzymanie epidemii chorób płuc. Firma Angelini Pharma Polska postanowiła zaangażować się w rozwiązanie tego problemu. Od ubiegłego roku prowadzi akcję, której celem jest promocja ogólnopolskiej petycji kierowanej do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wdrożenia systemowych działań profilaktycznych. Dzięki nim zostałyby zniesione ograniczenia w dostępności do badań płuc, np. spirometrii. Dotychczas petycję do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wprowadzenia programu wsparcia pacjentów rzucających palenie oraz powszechnych badań diagnozujących POChP podpisało ponad 1100 osób. Projekt ten można poprzeć, podpisując petycję na stronie: www.przywracamyoddech.pl/petycja.

Przyczyny POChP – jak zapobiegać?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba układu oddechowego, charakteryzująca się postępującym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jest nieuleczalna, ale możliwa do kontrolowania i spowalniania jej postępu. Najczęstszą przyczyną POChP jest palenie papierosów oraz długotrwałe narażenie na wdychanie zanieczyszczonego powietrza.

Palenie tytoniu przyczynia się do 80-90% przypadków POChP. Rzucenie nałogu poprawia rokowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ryzyko śmiertelności z powodu POChP jest 13-krotnie wyższe u palaczy niż u osób niepalących. Drugą przyczyną zachorowań na POChP jest smog. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów o najgorszej jakości powietrza. Z tego powodu umiera w naszym kraju nawet 30 tys. osób rocznie.

W Polsce już dziś mamy 2 mln zdiagnozowanych chorych. Na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych możemy szacować, że leczeniem powinno zostać objętych nawet 5 mln obywateli naszego kraju (20 proc. z 27 mln dorosłych Polaków). Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie szerokiego dostępu do badań profilaktycznych, które pozwolą wychwycić chorobę we wczesnym stadium. Nie czekaj i już dziś podpisz petycję na www.przywracamyoddech.pl/petycja.

Źródło informacji: Angelini Pharma