Ava Max – Kings & Queens [Tłumaczenie PL]

www.youtube.com/watch?v=xEsfkoQGogk

Ava Max – Kings & Queens [Tłumaczenie PL] If all of the kings put their queens on the throne
Gdyby wszyscy królowie umieścili swoje królowe na tronie
We would pop champagne and make a toast
Otworzylibyśmy szmapana i wznieśli za nich toast
To all of the queens who are fighting alone
Za wszystkie królowe, które walczą w pojedynkę
Baby you’re not dancing on your own
Kochane, nie tańczycie samotnie Verse
Can’t live without me, you wanna 
Nie możesz żyć beze mnie, chociaż tego chcesz
But you can’t, no no no
Nie możesz, o nie
Think it’s funny, but honey 
Myślisz, że to zabawne, ale kochanie
Can’t run this show on your own
Nie możesz sam robić tego show
I can feel my body shake
Czuję, jak moje ciało drży
There’s only so much I can take
Tylko tyle jestem w stanie wytrzymać
I’ll show you how a real queen behaves
Pokażę Ci jak zachowuje się prawdziwa królowa
No damsel in distress don’t need to save me
Nie jestem damą w opałach, nie musisz mnie ratować
Once I start breathing fire you can’t tame me
Gdy zacznę dyszeć ogniem, nie będziesz mógł mnie oswoić
And you might think I’m weak without a sword
I możesz myśleć, że bez miecza jestem słaba
But if I had one it’d be bigger than yours
Ale gdybym go miała byłby większy od twojego
Hook
If all of the kings put their queens on the throne
Gdyby wszyscy królowie umieścili swoje królowe na tronie
We would pop champagne and make a toast
Otworzylibyśmy szmapana i wznieśli za nich toast
To all of the queens who are fighting alone
Za wszystkie królowe, które walczą w pojedynkę
Baby you’re not dancing on your own
Kochane, nie tańczycie samotnie Verse 
Disobey me, then baby
Kochanie, jeśli nie będziesz mi posłuszny
It’s off with your head
To stracisz głowę
Gonna change it, and make it
Zmienię to, co chcę i urządzę
A world you won’t forget
Świat, którego nie zapomnisz
No damsel in distress don’t need to save me
Nie jestem damą w opałach, nie musisz mnie ratować
Once I start breathing fire you can’t tame me
Gdy zacznę dyszeć ogniem, nie będziesz mógł mnie oswoić
And you might think I’m weak without a sword
I możesz myśleć, że bez miecza jestem słaba
But I’m stronger than I ever was before
Ale jestem silniejsza niż kiedykolwiek
Hook
If all of the kings put their queens on the throne
Gdyby wszyscy królowie umieścili swoje królowe na tronie
We would pop champagne and make a toast
Otworzylibyśmy szmapana i wznieśli za nich toast
To all of the queens who are fighting alone
Za wszystkie królowe, które walczą w pojedynkę
Baby you’re not dancing on your own
Kochane, nie tańczycie samotnie Bridge
In chess a king can move one space at a time
W szachach król może się poruszać o jedno pole na raz
But queens are free to go wherever they like
Ale królowe mogą iść gdziekolwiek chcą
You get too close you get a royalty high
Zbliżysz się za bardzo, dostaniesz królewskiego haju
So breath it in to feel alive
Więc wdychaj go by poczuć, że żyjesz
Hook
If all of the kings put their queens on the throne
Gdyby wszyscy królowie umieścili swoje królowe na tronie
We would pop champagne and make a toast
Otworzylibyśmy szmapana i wznieśli za nich toast
To all of the queens who are fighting alone
Za wszystkie królowe, które walczą w pojedynkę
Baby you’re not dancing on your own Kochane, nie tańczycie samotnie Warner Music Poland