Budżet Świnoujścia na rok 2021 przyjęty

Jedni chwalą „ambitny” projekt budżetu na 2021 r. inni zgłaszają uwagi, a jeszcze inni martwią się, że w niepewnej sytuacji związanej z pandemią trudno będzie go zrealizować. Wątpliwości zgłaszane w toku dyskusji na XLI sesji Rady Miasta Świnoujścia zniknęły jednak w głosowaniu nad projektem. Przeważyło przekonanie, że budżet po prostu trzeba uchwalić bo miasto bez niego nie mogłoby funkcjonować. 20 radnych podniosła ręce „za”, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było.

Już na wstępie dyskusji nad projektem dochodów i wydatków miasta w roku 2021 prezentujący projekt prezydent i jego najbliżsi współpracownicy podkreślali, że przedstawiają ambitny projekt, który obarczony jest jednak wieloma znakami zapytania. Nie możemy być pewni przede wszystkim czy kryzys, który rozpoczął się w 2020 roku będzie miał swoją kontynuację także w kolejnym. Innym zagrożeniem są rządowe ograniczenia w przekazywaniu środków na rozwój samorządów. Nie wiadomo na ile samorządowcom uda się te plany zmienić na swoja korzyść. Rozmach inwestycyjny miasta ma w tym kontekście, zarówno zwolenników jak i przeciwników. Jednoznacznego poparcia projektowi budżetu udzielił prezydencki klub radnych Wybieram Świnoujście, w imieniu którego głos zabrał Ryszard Kowalski. Jan Borowski z Klubu Koalicji Obywatelskiej również zarekomendował w imieniu radnych klubu poparcie dla tego budżetu, podkreślając, że niektóre wydatki powinny być większe.

Budowa tunelu znacznie podbija kwotę ogólną budżetu dlatego Świnoujście może uchodzić za bogate miasto a zaprezentowane liczby bezwzględne o tym świadczą.

Oceniając przedstawiony projekt, Joanna Agatowska stwierdziła, że miasto czeka niełatwy rok. W imieniu Klubu Radnych SLD – Lewica Razem oceniła, że dochody miasta są ostrożne, ale wydatki szczególnie na sferę społeczną są poniżej planów na 2020 r. To może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania sfery społecznej miasta w 2021 r. Planowane inwestycje również rolują się, więc trudno ocenić czy ten budżet jest po prostu realny. Budżet z roku 2020 również zmniejszyliście Państwo w sierpniu o 200 mln. zł – przypomniał radna Agatowska. Przedstawiając ten budżet zawiera pan umowę społeczną z mieszkańcami, że go pan zrealizuje. Dajemy szansę na jego zrealizowanie, które za rok rozliczymy przy udzielaniu Absolutorium. To jest budżet tunelowy po prostu i nie ma wyjścia, trzeba go przyjąć – uznał radny Jarosław Włodarczyk. Prezydent przyznał, że w poprzednich latach kiedy budżety były lepsze mógł dawać więcej, teraz jednak musi ograniczać wydatki na sferę społeczną. Andrzej Mrozek z Klubu PiS zadeklarował, że ich radni wyrażą swoje zdanie w głosowaniu, radni PiS nie zabierali głosu w dyskusji.

Rządzący miastem podkreślali, że w projekcie zminimalizowano maksymalnie poziom zadłużenia miasta w przyszłym roku, 100 mln. złotych deficytu zostanie pokryte z emisji obligacji. Radni podkreślali z kolei, że jeden kredyt wyraźnie się zwiększył. To kredyt zaufania, który po raz kolejny uzyskała od radnych ekipa prezydenta.

Ten kredyt z pewnością jednak zostanie rozliczony.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl