Corona informacje od związku zawodowego

1. Kiedy możesz zostać w domu? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Nie można samodzielnie zdecydować o nie pójściu do pracy ze strachu przed zarażeniem się koronawirusem. Pracodawca może zareagować na to upomnieniem lub zwolnieniem. Jeśli miało się kontakt z osobą zarażoną, należy jak najszybciej wyjaśnić, czy trzeba przejść kwarantannę. Jeżeli konieczne jest trzymanie się z dala od miejsca pracy do czasu otrzymania diagnozy, należy o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem są zgłaszane do właściwego Urzędu ds. Zdrowa (Gesundheitsamt) przez lekarza prowadzącego. Tak mówi prawo. W przypadku kwarantanny należy pozostać w domu, a wynagrodzenie w dalszym ciągu będzie wypłacane przez Twojego pracodawcę.
Z reguły, jeśli jesteś chory i tym samym niezdolny do pracy – niezależnie od tego, czy jest to koronawirus czy inna dolegliwość – otrzymasz od lekarza zwolnienie lekarskie, które należy natychmiast przesłać do pracodawcy i kasy chorych. Za ten okres nadal będziesz otrzymywał swoje wynagrodzenie.

2. Zdiagnozowano u Ciebie zarażenie koronawirusem.
W przypadku zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przedstawić dowód na prawdopodobny czas trwania choroby w postaci zwolnienia lekarskiego.
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, dobrze byłoby poinformować o tym pracodawcę i współpracowników.

3. Czy musisz jechać w podróż służbową na teren szczególnie zagrożony koronawirusem?
W zasadzie obowiązek pracy obejmuje również podróże służbowe.
Jeżeli ryzyko zarażenia zostało oficjalnie stwierdzone dla danego regionu przez władze (Urząd ds. Zdrowa (Gesundheitsamt), starostwo powiatowe (Landratsamt), policja i inne), to nie musisz podróżować do tych regionów.
Tutaj znajdziesz stronę internetową Instytutu Roberta Kocha z aktualnymi opisami obszarów podwyższonego ryzyka (www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

4. Co w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ma za mało pracy z uwagi na obecną sytuację?
Pracodawcy mogą wnioskować do niemieckiego Urzędu Pracy (Agentur für Arbeit) o tzw. świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Pracodawca otrzymuje od państwa rekompensatę wynagrodzenia za część swoich pracowników, którzy pracują w krótszym wymiarze godzin z powodu zmniejszenia liczby zleceń. Rekompensata wynosi 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Jeśli masz co najmniej jedno dziecko, otrzymasz 67 procent utraconego wynagrodzenia netto.
Jeśli pracodawca i tak odeśle Cię do domu, nadal masz prawo do otrzymania swojej pensji. Poproś pracodawcę o pisemne potwierdzenie, że powinieneś iść do domu lub upewnij się, że rozmowa z pracodawcą odbywa się ze świadkiem.
Jeżeli pracodawca daje Ci czas wolny, godziny te nie mogą zostać pobrane przez pracodawcę z Twojego konta czasu pracy (Arbeitzeitkonto). Wymaga to Twojej zgody.
Jeśli pracodawca podejmie decyzję o zamknięciu przedsiębiorstwa jako działanie zapobiegawcze, podczas okresu zamknięcia nadal musi wypłacać wynagrodzenie.
UWAGA! Nie podpisuj żadnych dokumentów, które przedstawia Ci pracodawca z powodu kryzysu związanego z koronawirusem. Może być to wypowiedzenie, wypowiedzenie za porozumieniem stron lub umowa zmieniająca, które niosą za sobą negatywne konsekwencje.

5. Pracodawca Cię zwolnił – Podpisałeś niezrozumiały dla Ciebie dokument
Pozwól sprawdzić, czy Twoje wypowiedzenie jest zgodne z prawem. Możesz bronić się przed nieuzasadnionym lub niezgodnym wypowiedzeniem – ustnym lub w trybie natychmiastowym – składając pozew w sądzie pracy. Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia!
Tutaj znajdziesz wzór takiego pozwu (złożony link do wzoru), który możesz złożyć w biurze podawczym (Rechtsantragstelle) w miejscowym sądzie pracy w celu dotrzymania terminu 3 tygodni!
Więcej informacji dot. wypowiedzenia umowy o pracę możesz znaleźć TUTAJ: (verlinken zu www.fair-arbeiten.eu/pl/article/204.k%C3%BCndigung.html)
Niezależnie od tego, czy otrzymałeś wypowiedzenie lub podpisałeś dokument przedstawiony przez pracodawcę, natychmiast skontaktuj się z kancelarią adwokacką, związkiem zawodowym lub centrum doradczym.
Jeśli zarabiasz niewiele, w lokalnym sądzie rejonowym (Amtsgericht) możesz złożyć wniosek o tak zwane „Beratungshilfeschein” (zaświadczenie na pierwszą bezpłatną konsultację prawną), z którego możesz skorzystać zwracając się do wybranego adwokata.

Natychmiast zarejestruj się w Federalnym Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit) lub w JobCenter jako osoba bezrobotna! Ze względu na panującą sytuację, można to zrobić przez telefon lub w internecie, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie! (www.arbeitsagentur.de/eservices)

6. Mieszkasz w mieszkaniu, które wynajmuje Ci pracodawca. Czy musisz opuścić mieszkanie, jeśli Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany?
Nie! Możesz zostać eksmitowany z mieszkania tylko wtedy, kiedy wydano nakaz sądowy. Ponadto obecnie obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. Pod żadnym pozorem nie należy dobrowolnie wyprowadzać się z mieszkania, ponieważ wtedy grozi Ci bezdomość i tracisz prawa do powrotu do mieszkania. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy posiadasz tylko ustną umowę najmu. Jeśli znajdziesz się pod presją, skontaktuj się z poradnią lub policją!

7. Przedsiębiorstwo zostało poddane kwarantannie przez właściwy organ i nakazane do zamknięcia. Czy nadal otrzymasz swoją pensję, nawet jeśli sam nie jesteś chory?
Tak, nadal otrzymasz swoje wynagrodzenie. W przypadku koronawirusa, odpowiedzialność za utratę wynagrodzenia reguluje ustawa o ochronie przed zakażeniem (Infektionsschutzgesetz).

8. Jeśli przedszkole lub szkoła Twojego dziecka jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa, czy możesz zostać w domu i nadal otrzymywać swoje wynagrodzenie?
Musisz spróbować poszukać innego sposobu na zapewnienie opieki Twojemu dziecku. Często jest to trudne, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Jak najszybciej powinno się porozmawiać z pracodawcą i wspólnie zastanowić się, czy praca z domu mogłaby być odpowiednim rozwiązaniem.
Jeśli dziecko zachoruje, obowiązują dotychczasowe zasady: Z uwagi na chorobę dziecka, pracownik może wziąć zwolnienie z pracy. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez kasę chorych przez 10 dni, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci przez 20 dni.
Przez okres kilku dni pracownicy nadal mogą otrzymywać wynagrodzenie od swojego pracodawcy, chyba że zostało to wyłączone w umowie o pracę czy układzie zbiorowym pracy.

9. Jakie środki ostrożności musi podjąć Twój pracodawca, aby chronić Cię przed zarażeniem koronawirusem?
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi. Przykładowo, musi dostarczyć środki dezynfekujące. Dodatkowo zakład musi udzielić informacji na temat przepisów BHP i zasad higieny oraz udostępnić niezbędne środki czystości.

Linki:
Informacje od Federalnego Ministerstwa Zdrowia (niemiecki, angielski, rosyjski, turecki)
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Informacje o aktualnej sytuacji na świecie i w Niemczech (niemiecki)
www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl