Ćwiczenia na Basenie Północnym: Zgrywanie Systemów Militarnych i Pozamilitarnych w Świnoujściu

Ćwiczenia na Basenie Północnym: Zgrywanie Systemów Militarnych i Pozamilitarnych w Świnoujściu
W ostatnich dniach miały miejsce kompleksowe ćwiczenia między innymi na Basenie Północnym w Świnoujściu, których celem było zgrywanie systemów militarnych i pozamilitarnych w sytuacji potencjalnych działań obronnych oraz ataków terrorystycznych. Te kompleksowe manewry, znane jako "Anakonda", skupiały się na organizacji tzw. punktu lądowania, czyli miejsca przejęcia kontrolowanego przez terrorystów statku. Ćwiczenia zostały przygotowane i nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Świnoujście.

W ramach ćwiczeń wzięły udział różnorodne jednostki wojskowe operujące z powietrza, co można było zaobserwować w postaci helikopterów unoszących się nad miastem. Jednak to nie tylko siły zbrojne uczestniczyły w tych manewrach. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, służb celno-skarbowych, prokuratury, szpitala miejskiego, urzędu miasta oraz służby poszukiwawczo-ratownicze (SAR) również brały czynny udział w tych ćwiczeniach.
Ćwiczenia na Basenie Północnym: Zgrywanie Systemów Militarnych i Pozamilitarnych w Świnoujściu [1]

Głównym celem tych manewrów było sprawdzenie koordynacji działań między różnymi jednostkami oraz ocena ich skuteczności w sytuacji kryzysowej. Organizacja wymagała precyzyjnego planowania i współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi służbami. Było to niezwykle ważne, aby zapewnić szybką reakcję i skoordynowane działania w celu neutralizacji zagrożenia terrorystycznego.Ćwiczenia na Basenie Północnym: Zgrywanie Systemów Militarnych i Pozamilitarnych w Świnoujściu [2]

Po zakończeniu ćwiczeń przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych ocenił skuteczność działań naszych służb i instytucji miejskich jako bardzo wysoką. To dowód na to, że przygotowanie i współpraca między różnymi jednostkami przynoszą pozytywne rezultaty i zwiększają nasze zdolności obronne.

Ćwiczenia "Anakonda" odbywają się w całym kraju i mają na celu wzmocnienie systemu obronnego oraz podniesienie gotowości naszych służb w sytuacjach kryzysowych. Świnoujście, jako jedno z strategicznych miejsc, było doskonałym miejscem do przeprowadzenia tych manewrów.
– Były to ćwiczenia zgrywające systemy militarny – siły zbrojne oraz pozamilitarny czyli służby, instytucje i inspekcje funkcjonujące w mieście w sytuacji potencjalnych działań obronnych oraz ataków terrorystycznych. Polegały one na organizacji tzw. punktu lądowania, czyli miejsca przejęcia od oddziałów operacyjnych terrorystów, którzy opanowali statek. W ćwiczeniach oprócz wojsk operacyjnych, działających z powietrza – stąd helikoptery nad miastem – udział wzięli funkcjonariusze policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, służb celno skarbowych, prokuratury, szpitala miejskiego, urzędu miasta, SAR-u. Ten epizod ćwiczeń, które odbywają się w całym kraju pod kryptonimem ANAKONDA został przygotowany i nadzorowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Świnoujście. Skuteczność działania naszych służb i instytucji miejskich została oceniona bardzo wysoko przez przedstawiciela Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych – informuje mgr Robert Karelus Naczelnik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w UM Świnoujście.
źródło: www.iswinoujscie.pl