Czytelniczka: To miasto jest jak wielka melina

Czytelniczka: To miasto jest jak wielka melina
Nasza Czytelniczka zachęca Janusza Żmurkiewicza do spacerów po Świnoujściu: Zobaczy, co umyka jego oczom, gdy przemieszcza się po mieście w urzędowej limuzynie – pisze mieszkanka naszego miasta.

W wielu miastach radni widząc, co się dzieje z mieszkańcami, biorą sprawy w swoje ręce i wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Czy miasto rozważa pójście tym śladem? – pyta nasza Czytelniczka. – Zachęcam pana Żmurkiewicza do spacerów po Świnoujściu. Zobaczy to, co pewno umyka jego oczom, gdy przemieszcza się po mieście w urzędowej limuzynie z przyciemnianymi szybami. Wystarczy się przejść po ulicach, zobaczyć, ilu ludzi odwiedza sklepiki monopolowe, które rozmnożyły się na niespotykaną wcześniej skalę. Mamy plagę alkoholików!

To miasto jest jak jedna wielka melina – czytamy dalej w liście. – I nie mówię tu tylko o pracujących na ten wizerunek bezdomnych. Chleją bez umiaru rodowici mieszkańcy. Jeśli tego nie powstrzymamy, będzie tego coraz więcej.

Dzieci, młodzież widzą wszędzie alkohol, widzą jak łatwo jest dostępny, jakby to był zwyczajny napój, po który się sięga, gdy chce się pić. Jaki z tego idzie komunikat? – pyta mieszkanka naszego miasta. – To normalne, by co dzień pić alkohol? By pić w nocy?

Nie wiem, czy miasto rozważa ograniczenie liczby miejsc sprzedaży alkoholu. Co pan na to, panie prezydencie? Ale może na początek chociaż krótszy czas działania monopolowych? – pyta Janusza Żmurkiewicza.

– Liczba sklepów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe na przestrzeni ostatnich 10 lat utrzymuje się na względnie zbliżonym poziomie – około 110 punktów – w imieniu prezydenta odpowiada jego rzecznik Jarosław Jaz – nie można więc mówić o ich niespotykanym wzroście. Biorąc pod uwagę propozycje Czytelniczki dot. uchwalenia przez Radę Miasta Świnoujście ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej wyłącznie między godziną 22.00 a 6.00) należy wziąć pod uwagę zarówno korzyści wynikające z handlu alkoholem (daje możliwość zatrudnienia, przynosi dochody dla samorządów, producentów i sprzedawców) jak i koszty związane z jego nadużywaniem (zakłócanie porządku publicznego, ciszy nocnej, uzależnienie).

Dostrzegając fakt, że alkohol jest substancją uzależniającą, gmina podejmuje szereg działań zarówno edukacyjno-profilaktycznych, terapeutycznych jak i związanych z redukcją szkód – kontynuuje rzecznik prezydenta. – Programy profilaktyczne, które mają na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej, promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie asertywnych postaw – zwłaszcza przez młodzież, realizowane są rokrocznie m.in. na terenie placówek oświatowych.

Jarosław Jaz dodaje, że osoby uzależnione czy współuzależnione od alkoholu mogą skorzystać z bezpłatnych programów terapeutycznych realizowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Miejski sp. z o.o. im. J. Garduly. Od lat finansowane jest Centrum Pomocy i Wparcia w Zakresie Uzależnień, gdzie spotkają się cyklicznie grupy samopomocowe AA (Anonimowi Alkoholicy) i Al-Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym). Prowadzone są również szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pod kątem odpowiedzialności prawnej i społecznej związanej ze sprzedażą alkoholu.

– Podsumowując, najważniejsza jest profilaktyka i przestrzeganie przepisów prawa zakazujących sprzedaży alkoholu osobom małoletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw, wówczas inne obostrzenia nie będą bezwzględnie konieczne – twierdzi rzecznik. –Jednocześnie zapewniam, że Gmina na bieżąco stara się rozwiązywać problemy wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych na terenie miasta.

źródło: www.iswinoujscie.pl