Czytelnik o naborze: Ciepła posadka do wzięcia

Czytelnik o naborze: Ciepła posadka do wzięcia
Jeśli nic nie wiesz o informatyce, Urząd Miasta ma dla Ciebie doskonałą pracę! – tak nasz Czytelnik skomentował ogłoszenie o wakacie zamieszczone przez magistrat.

W BIP-ie Urzędu Miasta zamieszczono niedawno ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika w Biurze Technologii Informacyjnych. Nabór już rozstrzygnięto. Pracę dostał Wiktor Szymanowski.

O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na w/w stanowisku – czytamy w uzasadnieniu zamieszczonym na stronie magistratu. – Pan Wiktor Szymanowski posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Samo ogłoszenie o naborze skomentował nasz Czytelnik.

Jeśli nic nie wiesz o informatyce, nigdy w niej nie pracowałeś/aś, nigdy się o niej nie uczyłeś/aś, nie ukończyłeś/aś żadnego szkolenia czy kursu informatycznego, nie masz żadnego doświadczenia w tym zawodzie, nie masz pojęcia o technologii, ale jesteś z zawodu kierownikiem – Urząd Miasta ma dla Ciebie doskonałą pracę! – pisze w przesłanym nam liście mieszkaniec Świnoujścia. – Kierownik Biura Technologii Informacyjnych ciepłą posadką do wzięcia. Z całą pewnością otrzyma ją osoba "odpowiednia". To nic, że nie będzie miała pojęcia co robić będą podlegli jej pracownicy. To raczej w Urzędzie reguła.

Czekamy jeszcze na masażystkę w Wydziale Inżyniera Miasta, operatora maszyn u geodety oraz na cukiernika Wydziale Urbanistyki i Architektury. Trzeba ludziom dawać szansę. Swoim ludziom – kończy swój list nasz Czytelnik.

Poprosiliśmy magistrat o komentarz do tej opinii. Rzecznik prezydenta Jarosław Jaz przesłał nam w odpowiedzi wymagania na stanowisko kierownika w Biurze Technologii Informacyjnych, wymienione w ogłoszeniu:

„Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1. obywatelstwo polskie*,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: min. 5 letni staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym,

4. biegła znajomość obsługi komputera – MS Office,

5. znajomość aktów prawnych m.in. takich jak: ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, oraz rozporządzeń do w/w ustaw,

6. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1. znajomość języka angielskiego,

2. wiedza specjalistyczna i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów z zakresu zadań realizowanych przez Biuro,

3. predyspozycje osobowościowe:

a) komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność,

b) kreatywność, umiejętność poszukiwania rozwiązań, rozwiazywania problemów,

c) umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi i pracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista,

e) odporność na stres, umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

f) umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Ogólny zakres obowiązków pracowniczych określony w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

2. Koordynowanie pracy Biura Technologii Informacyjnych, opracowywanie kierunków rozwoju informatyzacji w Urzędzie Miasta.

3. Nadzór nad infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego i baz danych oraz nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej.

4. Dbałość o standard i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym nadzór nad legalnością licencji i właściwe zabezpieczanie danych.

5. Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem nowych systemów oraz nad realizacją dostaw sprzętu komputerowego i programowania.”

źródło: www.iswinoujscie.pl