Debata PAP podczas EKF: wykluczenie cyfrowe oznacza obecnie niedostatek kompetencji w tej dziedzinie

PAP/M. Kmieciński (1)

W Polsce nie mamy już do czynienia z tradycyjnym wykluczeniem cyfrowym oznaczającym utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego czy internetu, ale polega ono na niedostatecznych kompetencjach użytkowników w posługiwaniu się kanałami elektronicznymi – zgodzili się uczestnicy debaty, zorganizowanej przez PAP podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

„Według panelistów istnieje ogromna przestrzeń wykluczenia, która dotyczy kompetencji cyfrowych czy finansowych, to znaczy wykorzystania w bezpieczny sposób możliwości stworzonych przez technologię” – podsumował prowadzący debatę Łukasz Świerżewski, członek zarządu Polskiej Agencji Prasowej.

W dyskusji poświęconej walce z wykluczeniem cyfrowym i wyzwaniom z tym związanym uczestnicy debaty wskazywali, że obecnie kluczowym zadaniem jest powszechna edukacja społeczeństwa pod kątem umiejętności korzystania z usług elektronicznych, w tym finansowych. Powinna ona pójść w tym kierunku, aby posługiwanie się narzędziami cyfrowymi nie budziło obaw, ułatwiało sterowanie swoimi finansami, a jednocześnie było zabezpieczone przed cyberatakami.

Podkreślano również bardzo istotną rolę sektora bankowego w upowszechnianiu wiedzy cyfrowej wśród Polaków.

„Sektor bankowy jest w pewnej forpoczcie, dobrze sobie radzi i szybko zaadaptował nowe technologie. Postęp w wykorzystaniu przez klientów bankowości usług cyfrowych jest w Polsce przepotężny” – zwrócił uwagę Łukasz Świerżewski.

„To, co musimy zrobić i co banki robią – to jest edukacja cyfrowa. Edukujemy swoich pracowników, ale również naszych klientów i to masowo. Leży to w naszym i ich interesie. Wiemy, jak często dzisiaj ludzie są naciągani przez różnego rodzaju hakerów. Dlatego edukacją zajmuje się wiele banków i te kampanie trwają już od lat” – mówił Marek Lenz, dyrektor Centrum IT w Banku Pekao S.A.

Dodał, że poszerzaniem wiedzy cyfrowej społeczeństwa powinny się zajmować różne instytucje: państwowe, samorządowe i pozarządowe.

„Brak kompetencji cyfrowych jest wykluczeniem cyfrowym. Mamy już w dużej mierze zaspokojony dostęp do internetu, do infrastruktury cyfrowej i wchodzimy obecnie na etap kompetencji. Edukując pracowników instytucji finansowych, tak naprawdę edukujemy rynek, bo każdy z nich edukuje swoje otoczenie” – zwracała uwagę Dorota Dublanka, prezes Fundacji Krajowej Izby Rozliczeniowej na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, dyrektor zarządzająca, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w KIR.

„Z uwagi na to, że docieramy do osób o niższych dochodach, osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, jak również tych, których średnia wieku jest stosunkowo wysoka, stoi przed nami zadanie dostarczenia prostej i czytelnej usługi finansowej, również przez kanały cyfrowe. Wyzwanie, z którym najczęściej mamy do czynienia, to nieznajomość tych narzędzi – wyjaśniał Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK. – Dlatego kasy bardzo dużą część swojego potencjału poświęcają na różnego rodzaju aktywności o charakterze edukacyjnym. Staramy się przekazywać wiedzę, jak w sposób bezpieczny korzystać z narzędzi cyfrowych, które technologia nam dostarcza”.

W opinii prezesa Matusiaka, ludzie chętniej będą sięgali po tego rodzaju usługi, jeśli będą one skonstruowane w przejrzysty i budzący zaufanie sposób.

Mimo coraz wyższych wskaźników cyfryzacji w polskim społeczeństwie obecnie nadal grupą, która najmniej korzysta z nowych technologii, również w odniesieniu do usług finansowych, jest grupa seniorów 60+. Jest to poziom 50-60 proc. wykorzystania bankowych narzędzi cyfrowych w najstarszych grupach wiekowych.

„Co piaty Polak jest jeszcze nieubankowiony, to jest olbrzymi obszar do zagospodarowania, również za pośrednictwem kanałów cyfrowych – mówił Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów. – Wierzę, że banki nie zapomną o tej bankowości relacyjnej i ta digitalizacja będzie trochę z tyłu. To oznacza, że to bank będzie korzystał z najnowszych technologii, natomiast klient banku będzie mógł nawiązać bezpośredni kontakt z człowiekiem i z nim rozmawiać. I to jest też bardzo ważne” – podkreślił Łacki.  

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Adblock test (Why?)

Źródło: PAP MEDIAROOM