Dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – PUP w Świnoujściu

 Dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - PUP w Świnoujściu
Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników.

– Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług.
 Dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej - PUP w Świnoujściu [1]

– Jaką kwotę dofinansowania może otrzymać przedsiębiorca, jeżeli zatrudnia pracowników?

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 %
Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

W przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %
Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.
W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80 %
Może otrzymać kwotę stanowiącą sumę 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Więcej informacji:
www.swinoujscie.praca.gov.pl
nr tel. 91-321-97-71

PUP Źródło: iswinoujscie.pl