Dole Sunshine Company realizuje globalne zobowiązanie z myślą o roku 2025

Rok po rozpoczęciu działalności Dole informuje o stanie realizacji swojego zobowiązania „Sunshine for All” – obejmującego wprowadzanie zmian dla ludzi, planety i dobrobytu.

SINGAPUR, 12 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ — Spółka Dole Sunshine Company* opublikowała dziś Raport z realizacji inicjatywy Sunshine for All™, rok po ogłoszeniu „Obietnicy Dole”. Ta sześciopunktowa obietnica prowadzi firmę o 170-letniej tradycji do zwiększenia dostępu do zrównoważonej żywności, zmniejszenia ilości odpadów żywnościowych, tworzyw sztucznych w opakowaniach i emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia wartości dla interesariuszy firmy.

Raport wymienia działania podjęte przez Dole w minionym roku, jak również te, które zostaną podjęte na drodze do realizacji ambitnych celów określonych w „Obietnicy”. W pierwszym roku skoncentrowano się na ustanowieniu punktów odniesienia, tworzeniu strategicznych partnerstw i działań oraz inwestowaniu w badania i rozwój, innowacje i badania konsumenckie.

„Zmiana zaczyna się od przyjęcia odpowiedzialności za własne działania, a pierwszy krok jest najtrudniejszy – powiedział Pier Luigi Sigismondi, prezes Food & Beverages Group, The Dole Sunshine Company. – Wierzymy, że mamy potencjał, aby zbudować lepsze jutro i już po pierwszym roku możemy zauważyć rezultaty naszych działań. Patrząc w przyszłość, możemy zrobić więcej, aby przyczynić się do lepszego odżywiania ludzi, działać lepiej poprzez eliminację odpadów i osiągnięcie neutralności węglowej oraz pomóc w tworzeniu dobrobytu poprzez dostarczanie wspólnej wartości dla wszystkich interesariuszy”.

Ludzie, planeta i dobrobyt

W czerwcu 2020 r. firma Dole zobowiązała się do zapewnienia dostępu do pożywnych produktów żywnościowych dla miliarda ludzi, dążąc do zerowych strat owoców i eliminacji opakowań plastikowych opartych na paliwach kopalnych do 2025 r. oraz do zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r. Wstępne wskaźniki pokazują, że pomimo globalnej pandemii firma Dole osiągnęła widoczne rezultaty w krytycznych obszarach w całym łańcuchu wartości i wywarła wpływ na cały świat.

„Biznes może być siłą dobra. Mimo że stojące przed nami wyzwania nie napawają optymizmem, wiedzieliśmy, że pierwszym krokiem w poszukiwaniu rozwiązań musi być uporządkowanie naszego własnego podwórka – powiedział Christian Wiegele, prezes Fresh Produce Group, The Dole Sunshine Company. – Ale wiemy również, że nie możemy zrobić tego sami. Dlatego przyglądamy się priorytetom >>Obietnicy<< Dole i kierujemy naszą uwagę ku środowisku zewnętrznemu, aby zidentyfikować innowacje, rozwiązania i partnerów, którzy pomogą nam osiągnąć nasze cele”.

Ludzie: zrównoważone żywienie

W ciągu ostatniego roku ponad pół miliarda ludzi na całym świecie spożywało produkty Dole[1]. Firma kontynuuje prace nad wyeliminowaniem z oferty produktów spożywczych i napojów zawierających przetworzony cukier, stosując zamiast tego naturalne składniki, których oczekują klienci. Obecnie, dzięki zmianie składu produktów i innowacjom, 47% produktów tej marki nie zawiera przetworzonego cukru, co stanowi poprawę w stosunku do roku 2019.

Dole wierzy, że nie wystarczy tylko oferować pożywnych produktów spożywczych. Aby poszerzyć wiedzę i świadomość w zakresie żywienia, organizacja wdraża strategię Clean Labeling obejmującą czysty skład produktów, organizując również programy takie jak Sunshine for All Cities, który oferuje zajęcia dotyczące sztuki kulinarnej, zajęcia z podstaw żywienia i dostęp do niedrogich produktów, a także inwestując w edukację konsumentów poprzez takie kampanie jak Malnutrition Labels.

Planeta: redukcja ilości odpadów i wpływ działalności Dole na planetę

Produkty Dole wymagają wysokiej jakości opakowań, a tym samym innowacyjnych rozwiązań chroniących naszą planetę. Dole zamierza w 2022 roku rozpocząć usuwanie plastiku na bazie paliw kopalnych z torebek i opakowań Fruit Bowls® za pomocą zrównoważonych alternatyw, takich jak papier lub naklejki na bazie masy włóknistej oraz na bazie kwasu polimlekowego (PLA) dla świeżych owoców. W Korei Południowej firma Dole wprowadziła papierowe opakowania bananów, co przybliża ją do celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie opakowań plastikowych opartych na paliwach kopalnych.

Aby osiągnąć swój cel eliminacji marnowania owoców i zerowej emisji dwutlenku węgla netto, firma Dole przyspieszyła innowacje i inwestycje. Od 2019 r. emisję dwutlenku węgla pochodzącą z globalnej działalności grupy obniżono o 12%, przy czym 34% energii zużytej w 2020 r. zostało zakupione lub wytworzone ze źródeł odnawialnych. A dzięki ocenie metod upcyklingu tak zwanych „brzydkich” owoców, około 80% potencjalnych strat owoców Dole Thailand w 2021 r. może zostać ponownie wykorzystane, a do 2025 r. osiągnie 100%.

Dobrobyt: pozytywne oddziaływanie na wszystkich interesariuszy

Wzajemnie powiązane obietnice firmy Dole są niezbędne do tworzenia wspólnej wartości dla wszystkich – pracowników, klientów, akcjonariuszy i planety, a to wymaga współpracy nie tylko z własnymi pracownikami, ale także z interesariuszami z całego łańcucha wartości.

Przykładowo, firma Dole ogłosiła niedawno utworzenie partnerstwa Global ESG Partnership, jedynej w swoim rodzaju platformy sojuszu dostawców usług w zakresie energii odnawialnej, która umożliwi firmie Dole osiągnięcie do 2030 roku 100-procentowego udziału energii odnawialnej we wszystkich zakładach przetwórczych. Ponadto firma Dole nawiązała współpracę z Solidaridad, aby przekazać rolnikom umiejętności, które pozwolą im zwiększyć uprawy i dochody, chroniąc jednocześnie ziemię, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia i dobrobytu.

Na początku tego roku firma Dole uruchomiła również fundusz Sunshine for All™, aby wspierać dodatkowe strategiczne partnerstwa i inwestycje. Fundusz o rocznej wartości 2 mln USD współpracuje z innowatorami, startupami i postępowymi partnerami, aby pomóc w realizacji „Obietnicy” Dole w kluczowych obszarach żywienia, zagadnień materialnych, doradztwa i wdrażania, aby pomóc w osiągnięciu celów firmy.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę DoleSunshine.com i pobierz raport tutaj. Dostępne są również szczegółowe informacje na temat „Obietnicy” Dole” i funduszu Sunshine for All Fund.

Dołącz do dążenia ku zapewnieniu słońca dla wszystkich @DoleSunshine.

* Dole Sunshine Company

Nazwa Dole Sunshine Company jest używana w celu odzwierciedlenia globalnych interesów i połączonych wysiłków firm Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods i Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company nie jest formalnie podmiotem gospodarczym i nie prowadzi działalności w tym charakterze w żadnym kraju ani regionie. Dodatkowe informacje dotyczące Dole Sunshine Company można znaleźć na stronie DoleSunshine.com.

Obietnica Dole

W czerwcu 2020 r. firma Dole Asia Holdings ogłosiła „Obietnicę” Dole, opartą na trzech filarach obejmujących żywienie, zrównoważony rozwój i generowanie wspólnej wartości.

• Lepsza dla ludzi: dostęp do zrównoważonej żywności dla miliarda ludzi do 2025 r. i całkowite odejście od stosowania przetworzonego cukru we wszystkich produktach Dole do 2025 r.;

• Lepsza dla planety: wyeliminowanie marnowania owoców, począwszy od farm Dole, a skończywszy na rynkach sprzedaży do 2025; wyeliminowanie opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025, wyznaczenie celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w ramach działalności Dole do 2030 r.;

• Lepsza dla interesariuszy: Dole będzie nadal wywierać pozytywny wpływ na życie wszystkich rolników, społeczności i osób pracujących dla Dole dzięki zobowiązaniu spółki do zapewniania równych szans, pensji wystarczających na utrzymanie oraz rosnącego poziomu bezpieczeństwa, dobrego odżywienia i dobrostanu. Spółka zamierza również działać na rzecz praw człowieka w ramach swojej bezpośredniej działalności i łańcuchów dostaw, tworząc kulturę przejrzystości i odpowiedzialności.

[1] Badanie Ipsos, lipiec 2021

Zdjęcie – mma.prnewswire.com/media/1587222/Dole_Global_Promise.jpg

Logo – mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

Źródło: The Dole Sunshine Company

Źródło informacji: PR Newswire

Adblock test (Why?)

Źródło: PAP MEDIAROOM

Radio Świnoujście

FREE
VIEW