Festyn Rodzinny w Świnoujściu

Festyn Rodzinny w Świnoujściu
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu każdego roku organizują Kampanię Promującą Rodzicielstwo Zastępcze. Rodzic zastępczy to osoba, która zgodnie z określonymi prawem procedurami przejmuje opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice z różnych względów nie mogą jej dalej sprawować (np. sieroctwo, zaniedbanie, alkoholizm, przemoc).

W tym roku zaplanowany został „Festyn Rodzinny”, który odbędzie się 25 września 2021r. w godzinach od 14:00 do 17:00 w Muszli Koncertowej na promenadzie.

W trakcie trwania Festynu zaplanowano atrakcje dla najmłodszych mieszkańców naszego Miasta i ich rodziców, m.in.:
– koncert Orkiestry Wojskowej,
– występy artystyczne,
– pokaz iluzji,
– gry i zabawy rodzinne,
– animacje takie jak np. wielkie bańkowanie, zabawy cyrkowe, stanowisko plastyczne, szczudlarze.

W organizowanych konkursach dzieci otrzymają gadżety z logo MOPR i Kampanii oraz upominki przygotowane przez Fundację Mali Artyści.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 15.30, tel. 913225483, 913225496).

Jarosław Jaz
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
Urząd Miasta Świnoujście