Firmy z Pomorza walczą o udział w offshore

Firmy z Pomorza walczą o udział w offshore
Gdy w Szczecinie odbywał się Kongres Morski w Warszawie odbyło się podpisanie porozumienie sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Stronami porozumienia są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej a także przedstawiciele administracji rządowej: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Infrastruktury, Minister Edukacji i Nauki, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Offshore to także kwestia magazynowania energii w wodorze. Dlatego do porozumienia przystąpiła Polska Grupa Wodorowa, która chce wytwarzać wodór z odpadów komunalnych.

Porozumienie sektorowe było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce i przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind.
Firmy z Pomorza walczą o udział w offshore [1]

Teraz po stronie zachodniopomorskich i lubuskich polityków jest wyrównanie szans dla zachodniej Polski w zakresie wykorzystania szansy jaką daje budowa farm na morzu. Z Pomorza Zachodniego list podpisali m.in.: port w Mrzeżynie i OT Port Świnoujście i Grupa Doradczo – Szkoleniowa z Goleniowa. Pomorze Zachodnie ma potencjał, który można wykorzystać na rzecz budowy nowej infrastruktury i wygrać konkurencję z firmami z Pomorskiego.

– Offshore daje szansę na tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy zarówno na produkcji, budowie jak i późniejszym utrzymaniu instalacji. Dlatego dziś nie należy dyskutować czy ale jak przygotować się do wykorzystania tej szansy. Turystyka jest ważna dla naszego regionu, ale także firmy budowlane, produkcyjne i inżynieryjne powinny wykorzystać okazję. Uczelnie zachodniopomorskie oferują już kierunki związane z OZE, teraz czas na szkoły zawodowe edukujące kadry w tym obszarze – mówi Łukasz Szeląg z Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie.

Infrastruktura na Bałtyku wymaga zabezpieczenia i monitoringu z powietrza. W tym szansę dla siebie widzą startupy z branży dronowej. Polski producent Poldorne buduje drony w kształcie skrzydła, które ułatwiają pracę na etapie projektowania inwestycji, budowy infrastruktury a następnie kontroli i serwisu.Firmy z Pomorza walczą o udział w offshore [2]

Na zdjęciach:
Edyta Matelska z Portu w Mrzeżynie podpisuje porozumienie na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Świnoujście może odegrać ważną rolę w łańcuchu dostaw na rzecz budowy farm wiatrowych na Bałtyku. W imieniu OT Port Świnoujście list podpisuje Wojciech Tomkowiak.

Drony to cały czas innowacyjne urządzenia. Polskie firmy, jak Poldrone, widzą duże możliwości do wykorzystania w geodezji, kartografii, projektowaniu, rolnictwie, ochronie środowiska oraz ratownictwie morskim i budowie farm na morzu.

Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska