Fundacja SpeakUp poprowadzi świnoujskie schronisko dla bezdomnych zwierząt

Fundacja SpeakUp poprowadzi świnoujskie schronisko dla bezdomnych zwierząt
Przez najbliższy rok, schronisko dla zwierząt poprowadzi świnoujska fundacja Speak Up, której oferta wygrała w konkursie organizowanym przez Miasto.

W kwietniu Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. W przewidzianym terminie do Urzędu Miasta wpłynęła oferta złożona przez Fundację SpeakUP, która spełniła wszystkie wymogi formalne. Drugie zgłoszenie, które wpłynęło już po terminie, nie spełniało warunków formalnych, dlatego nie mogło zostać poddane ocenie merytorycznej. W rezultacie Prezydent Miasta Świnoujście zaakceptował ofertę złożoną przez Fundację SpeakUp. Dotacja przeznaczona na realizację zadania wynosi 689.000,00 zł.

Fundacja SpeakUp prowadzi w Świnoujściu Centrum Wolontariatu, Jadłodzielnię, punkt żywności, infolinię pomocy psychologicznej i szereg innych działań. O sobie piszą, że są „osobami, które pasjonują się w dostrzeganiu możliwości drugiego człowieka”.

– Naszą misją jest motywowanie obywateli do aktywizacji, podejmowania inicjatywy i integracja – mówi wiceprezes fundacji Kamil Janta-Lipiński. – W naszej Fundacji działa kilkadziesiąt wolontariuszy, ale także pracowników w ramach przedsiębiorstw społecznych. Prowadząc schronisko dla bezdomnych zwierząt, chcemy bardziej otworzyć się na szkoły i przedszkola, zapraszać do nas mieszkańców miasta i rozwinąć wolontariat. Interesuje nas przede wszystkim edukacja na rzecz zwierząt.

Tekst BIK UM Świnoujście
Źródło: iswinoujscie.pl