Grupa Morska: Dopłata do miejsca w ZOD dla wszystkich mieszkańców!

 Grupa Morska: Dopłata do miejsca w ZOD dla wszystkich mieszkańców!
„Musimy wspierać wszystkich pacjentów ZOD, którzy są naszymi mieszkańcami. Zakład Opieki Długoterminowej przeznaczony jest dla pacjentów ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ pokrywa tylko część opłaty, a resztę opłaca gmina z naszego budżetu. W związku z informacjami podanymi przez rzecznika prasowego Urzędu o wysokości opłaty za pobyt komercyjny (bez dopłaty z NFZ) w kwocie 7,5 tys. zł wnioskujemy, aby kwotę jaką dopłacamy z budżetu gminy do pobytów w ramach NFZ, dopłacano również do pobytów komercyjnych z zaznaczeniem, że wyłącznie dla mieszkańców Świnoujścia w ramach Karty Wyspiarza. Kwota ta wynosi 3,5 tys. zł. Uważamy, że pełna opłata jest bardzo wysoka i stanowi istotną barierę. Szczególnie, że wielu pacjentów posiada skierowania, ale wskutek limitu miejsc w ramach puli NFZ nie może się do ZOD dostać. W takiej sytuacji jedyną opcją jest bardzo kosztowny pobyt komercyjny. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy byli traktowani tak samo, dlatego zwróciliśmy się już do Prezydenta w tej sprawie.

Uważamy również, że w naszym mieście, równolegle do Zakładu Opieki Długoterminowej, powinno funkcjonować profesjonalne hospicjum.
 Grupa Morska: Dopłata do miejsca w ZOD dla wszystkich mieszkańców! [1]

Nasi najbardziej doświadczeni i zasłużeni mieszkańcy zasługują na możliwość korzystania z takiego miejsca, podczas swojego ostatniego etapu życia." – czytamy na profilu Grupy Morskiej na Facebook.