Grupa Morska: zmiana MPZP przy ul. Jana Sołtana to szansa na wielki rozwój!

Grupa Morska: zmiana MPZP przy ul. Jana Sołtana to szansa na wielki rozwój!
„Komisja Gospodarki i Budżetu, kierowana przez naszego radnego, Sławomira Nowickiego rekomenduje zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ul. Jana Sołtana. Uważamy, że to bardzo dobry krok w kierunku rozwoju.

Z inicjatywą zmian wystąpiła Spółka Euro Terminal Real Estate, której zależy na nowoczesnym i bardziej efektywnym zagospodarowaniu tego portowego terenu. Zmiany w postaci zwiększenia wysokości zabudowy pozwolą na uzyskanie istotnych korzyści dla miasta i mieszkańców. Dzięki zmianom możliwe będzie:

Wybudowanie hal produkcyjnych z nowoczesną technologią i stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy!

Produkcję elementów urządzeń energii odnawialnych.

Produkcję wielkogabarytowych konstrukcji żelbetowych.

Jako Grupa Morska od zawsze uważamy, że harmonijny rozwój sektora morskiego i turystyki przynosi wielki pożytek i bezpieczeństwo dla mieszkańców Świnoujścia. Cieszymy się z inicjatywy ww. Spółki i wiemy, że pozostali użytkownicy terenów portowych również chcą się unowocześniać i rozwijać właśnie w kierunku energii odnawialnej. Warto przypomnieć, że trudny czas pandemii pokazał, że sektor morski był niezachwianym filarem gospodarki naszego miasta. Niezakłócone generowanie wpływów do miejskiego budżetu i pewne miejsca pracy niejako odciąży sektor turystyczny, który przez pandemię został mocno poturbowany. Z całą mocną popieramy prorozwojowe i proekologiczne zmiany, ponieważ w ramach tej inwestycji zastosowane mają być właśnie nowoczesne i ekologiczne technologii. Liczymy, że na najbliższej Sesji Rady Miasta wszyscy radni zagłosują za zmianami w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego." – czytamy na Facebook Grupy Morskiej.