Impact’22: prezes warszawskiej giełdy apeluje o solidarność z Ukrainą

Fot. PAP - kadr z filmu

Fot. PAP – kadr z filmu

Podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapowiedział wysłanie listu do wszystkich 130 parkietów na świecie z apelem o przeznaczenie 0,25 proc. ich zeszłorocznych dochodów na pomoc w odbudowie Ukrainy. „Po raz kolejny GPW w Warszawie aktywnie angażuje się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Istnieje stare, polskie powiedzenie: >>kto szybko pomaga – pomaga dwa razy<<, i naszymi działaniami staramy się wpisać w to przesłanie – powiedział Marek Dietl.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło: PAP MEDIAROOM