Inicjatywa obywatelska odnosi sukces w Brukseli

Inicjatywa obywatelska odnosi sukces w Brukseli
Inicjatywa obywatelska "BI Lebensraum Vorpommern" odniosła pierwszy sukces przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska została zobowiązana do podjęcia działań w związku z budową głębokowodnego terminalu kontenerowego w obszarze Natura 2000 (PLH320019, PLH320018, PLB320002) na wyspie Wolin, aby skontaktować się z polskimi władzami i wywierać odpowiednią presję polityczną.

Dyrekcja Generalna (DG ENV oddział III sp. Ochrony Środowiska) wezwie Polskę do dostosowania swoich przepisów do prawa UE, a także Niemcy do wzmożonej aktywności w tym zakresie.

Rainer Sauerwein, jako przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej BI Lebensraum Vorpommern, zwrócił się do przewodniczącej Komitetu Petycyjnego UE oraz przedstawicieli DG ENV:

"My – inicjatywa obywatelska LebensraumVorpommern z wyspy Uznam – jesteśmy bardzo zaniepokojeni planowaną budową głębokowodnego terminalu kontenerowego przez ZMPSiŚ w obrębie europejskiego obszaru chronionego Natura 2000, który znajduje się na wyspie Wolin.
Obawiamy się, że ten projekt będzie miał nieodwracalne skutki dla środowiska i turystyki wokoło całej Zatoki Pomorskiej.
Dotychczasowe postępowanie strony polskiej z obszarami chronionymi NATURA 2000 i ignorowanie konwencji ESPOO dotyczących transgranicznej ochrony środowiska nie może zostać zaakceptowane. W przypadku portu kontenerowego w Świnoujściu mamy do czynienia z podobnymi naruszeniami umowy jak w przypadku planowanej budowy elektrowni jądrowych w Polsce.
Mamy ogromne zastrzeżenia co do przeprowadzenia rzetelnej i merytorycznie poprawnej OOŚ przez właściwe organy polskie. Utwierdza to nas w tym przekonaniu, ponieważ ministerstwa niemieckie nie zostały wcześniej poinformowane zarówno o planach wdrożenia projektu jak i rozpoczęciu procedury OOŚ. Z naszych informacji wynika, że Polska uchwaliła specjalną ustawę, która ułatwia i zachęca do inwestowania w zewnętrzne porty bałtyckie, nawet kosztem szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko.
Sprawa ta wymaga pilnego działania, ponieważ w dniu 15 kwietnia 2021 r. kończy się okres składania ofert dla inwestorów zainteresowanych budową portu kontenerowego w Świnoujściu.
Wzywamy Parlament Europejski i Komisję UE do wstrzymania tych projektów. Interwencja Komisji UE jest pilnie potrzebna w związku z powyższym."

Nasz wniosek został poparty w komisji przez przedstawiciela DG ENV D III, Przemysława Ogińskiego, oraz kilku Eurposłów.

"Projekt budowy takiego terminalu masowo zaszkodzi środowisku, a tym samym również turystyce i ludności lokalnej, a także narusza traktaty UE, ponieważ dokładna ocena oddziaływania na środowisko ze strony polskiego rządu może być omijana. Wyczerpujące informacje nie zostały również udostępnione stronie niemieckiej", powiedział Helmut Scholz, Eurposeł z partii DIE LINKE.

"Presja obywateli teraz się opłaciła – środowisko musi być w pełni chronione zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem (Green Deal) uruchomionym przez trzy instytucje UE".
"Rozpatrzenie petycji przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego wskazuje, że Komisja i grupy polityczne zgadzają się, iż rząd polski musi niezwłocznie przedstawić ocenę oddziaływania na środowisko i zaangażować w to stronę niemiecką" – powiedziała Hannah Neumann, Europosłanka Zielonych.

"Z zadowoleniem przyjmuję stanowisko Komisji, że Polska musi jak najszybciej spełnić swoje zobowiązania i wzywam w związku z tym Komisję UE do podjęcia odpowiednich działań, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom dla przyrody i środowiska" – dodała pani Neumann, która osobiście wyraziła swoje obawy dotyczące projektu w komisji.

Obaj Europosłowie wspierali od samego początku nasz protest przeciwko budowie portu kontenerowego w Świnoujściu na wyspie Wolin.

Rainer Sauerwein
Członek zarządu Inicjatywy Obywatelskiej BI LebensraumVorpommern

Źródło: iswinoujscie.pl