Inwestycja PEC: nowa kotłownia gazowa

Inwestycja PEC: nowa kotłownia gazowa
Ograniczenie zużycia węgla kamiennego, mniej wytwarzanych odpadów, niższe koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. To oczekiwane efekty nowej inwestycji, której realizację rozpoczęło właśnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu. Zakończenie budowy zewnętrznej kotłowni gazowej planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

Przetarg na budowę zewnętrznej kotłowni gazowej z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu ciepłowniczego ogłoszony został w styczniu bieżącego roku. Umowę realizować będzie poznański Envirotech Sp. z o.o.

– Obecnie firma realizuje dokumentację projektową, na podstawie której powstanie nowa kotłownia – mówi Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Grażyna Kołowiecka. – Nowa inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia węgla kamiennego, w szczególności w okresie letnim, co wpłynie również na ograniczenie wytwarzanych odpadów w postaci żużla paleniskowego. Redukcja spalania węgla obniży również ilość koniecznych do zakupu przez Spółkę uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich latach znacznie podrożały, co niestety przekłada się na wzrost cen ciepła produkowanego ze spalania węgla.

Nowoczesna zabudowa kontenerowa kotła pozwala ograniczyć koszty realizacji inwestycji oraz umożliwi ewentualne przeniesienie całego kotła w inne miejsce, w którym istnieje odpowiednia infrastruktura pozwalająca na jego eksploatację. Przedmiotowa inwestycja to kolejny krok po wybudowaniu instalacji odpylania spalin dla istniejących kotłów, dostosowująca naszą instalację do wymagań ochrony środowiska. Uruchomienie kotła planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku i stanowić będzie kolejny etap odchodzenia naszego przedsiębiorstwa od wykorzystywania węgla do produkcji ciepła, które finalnie doprowadzi do likwidacji z krajobrazu naszego miasta składu opału.

źródło: www.swinoujscie.pl