Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej

Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej
Żmurkiewicz inwestuje w obligacje, Michalska w las, a Sujka w miejsca postojowe w garażowcu. Tak pokrótce można scharakteryzować to co ujawnili w złożonych za 2021r. oświadczeniach majątkowych członkowie Zarządu Miasta. Nasi włodarze nie gardzą żadną okazją do zarobku, a szczególnym zainteresowaniem darzą członkostwa w Radach Nadzorczych. Szkoda tylko że większość z tych miejskich spółek, wykazuje straty pod tak światłym zarządem.

Janusz Żmurkiewicz (lat 74) Prezydent Miasta Świnoujście – w roku 2021 posiadał akcje różnych spółek i obligacje Skarbu Państwa na ogólną kwotę 1.404.000 zł. Prezydent wykazuje 3 mieszkania oraz działkę gruntu 1,07 ha. Za pracę w UM wykonywana osobiście uzyskał wynagrodzenie w wysokości 189.826,- zł. Janusz Żmurkiewicz jest członkiem jednej Rady Nadzorczej (od lipca 2019 r.) „Uzdrowisko Świnoujście” S.A gdzie zarobił 27.650,- zł. Prezydent oświadczył, że pobiera również emeryturę w wysokości 87.571,- zł., wykazał też dochody z tytułu wynajmu nieruchomości w wysokości 50.592,- zł.
Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej [1]

Barbara Michalska (56 lat) I Zastępca Prezydenta Miasta – w roku 2021 wykazała 2 mieszkania, działkę gruntu, las o wielkości 1,28 ha, która stanowi jej majątek odrębny i który wyceniła na kwotę 6000 zł. oraz drugą działkę o wielkości 1,04 ha. Z tytułu zatrudnienia w UM uzyskała dochód w wysokości 222.782,- zł. Barbara Michalska jest członkiem dwóch Rad Nadzorczych: w PEC Sp. z o.o (od marca 2015 r.) gdzie zarobiła 23.819,- zł. oraz w Zakładzie Opieki Długoterminowej Sp. z o.o (od maja 2021) gdzie zarobiła 5.250,- zł. Jest również członkiem zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński gdzie zarobiła 3.000 zł.Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej [2]

Paweł Sujka (lat 56) – II Zastępca Prezydenta Miasta – w roku 2021 wykazał 3 mieszkania ale 5 miejsc parkingowych z udziałem w garażowcu. Z tytułu umowy o pracę w UM uzyskał dochód w wysokości 205.528,- zł.Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej [3]

Iwona Górecka – Sęczek (lat 47) – Skarbnik Miasta – w roku 2021 wykazała jako majątek odrębny dom i 2 mieszkania. Z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika Miasta uzyskała dochód w wysokości 187.806,- zł. Iwona Górecka – Sęczek jest członkiem dwóch Rad Nadzorczych: ZWiK Sp. z o.o (od lutego 2011 r.) gdzie zarobiła 28.461,- zł. oraz w Zakładzie Opieki Długoterminowej Sp. z o.o (od kwietnia 2021 r.) gdzie zarobiła 5.250,- zł. Z tytułu wynajmu swoich nieruchomości zarobiła 22.425,- zł.Jak władze miasta się dorabiają w służbie publicznej [4]

Krzysztof Bagiński (lat 58) – Sekretarz Miasta – w roku 2021 wykazał dom i mieszkanie (stanowiące własność żony). Z tytułu pracy w UM zarobił 163.800,- zł. Krzysztof Bagiński jest członkiem Rady Nadzorczej TBS Lokum Sp. z o.o (od lipca 2020 r.) gdzie zarobił 16.650,- zł. Jest również Prezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej DUKT w Białogardzie (od lipca 2020 r.) gdzie zarobił 2.552,- zł. (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy).
źródło: www.iswinoujscie.pl