Konferencja prasowa radnych Klubu Lewica Razem. Zobacz film!

Konferencja prasowa radnych Klubu Lewica Razem. Zobacz film!
Radni Klubu Lewica Razem spotkali się w środę ze świnoujskimi mediami, aby przedstawić opinie klubu na bieżące tematy. Radni przestawili swoje pomysły na zwiększenie dochodów budżetu miasta poprzez np. skuteczniejsze egzekwowanie braku opłat za parkowanie w SPP w wysokości ok. 2.500.000 zł. w czym szczególny udział mają turyści z Niemiec oraz zmiany w polskim prawie w zakresie opłaty uzdrowiskowej, tak aby możliwe było pobieranie jej od pierwszego dnia pobytu turysty (dzisiaj po upływie 24 godzin).

Radna Joanna Agatowska przedstawiła informacje jakie pozyskała o należnościach w wysokości ok. 2.500.000 zł. Brak opłat dotyczy aż 18.700 kierowców (stan na koniec września 2022), w tym 16.400 to kierowcy zagraniczni. Okazuje się, że miasto skutecznie egzekwuje opłaty tylko od obywateli polskich, wystawiło dla nich 3194 upomnienia i 33 tytuły wykonawcze. Radny Ryszard Teterycz z kolei odniósł się do zapisów prawa, które w ocenie klubu należy zmienić w taki sposób, aby pobór opłaty uzdrowiskowej był możliwy od pierwszego dnia pobytu turystów oraz aby wzorem niemieckiej kurtaxy lobbować za taką zmianą przepisów, aby w miejscowościach turystycznych był możliwy pobór opłaty jednodniowej, która rekompensowałaby koszty obsługi bardzo intensywnego ruchu turystycznego i jednocześnie pozwoliłaby na rozwiązanie kilku problemów, w których radni Klubu Lewica Razem dostrzegają, że miastu brakuje pieniędzy. To niebagatelne kwoty, bo możliwe do pozyskania byłoby wtedy w sumie aż ok. 40 mln. zł. z samej opłaty uzdrowiskowej. O korzyściach z dodatkowych pieniędzy mówił radny Jarosław Włodarczyk. Pieniądze miastu potrzebne są na podniesienie jakości usług publicznych, w tym bezpłatne i nowe toalety, rozszerzenie zakresu bezpieczeństwa na świnoujskim kąpielisku, większej ilości imprez kulturalnych i sportowych oraz większej dbałości o czystość miasta i zieleń. Radny Stanisław Bartkowiak odniósł się również do podwyżki cen za wywóz śmieci uzasadniając swoje odmienne głosowanie od innych radnych klubu.

Radni zwrócili uwagę na bardzo wysokie koszty życia w mieście ze względu na transgraniczne położenie i uważają, że właśnie dzięki dodatkowym pieniądzom pozyskanym od turystów podwyżki w rożnych sferach funkcjonowania miasta, które dzisiaj obciążają mieszkańców, mogłyby być wtedy dużo niższe.
Naszą wiodącą filozofią zarządzania jest idea „Miasta dla Mieszkańców” – potwierdziła przewodnicząca klubu Joanna Agatowska – Turyści są ważni, bo z nich żyje miasto, ale też muszą ponosić koszty pobytu nawet jednodniowego w naszym mieście, podobnie jak ma to miejsce na niemieckiej części Wyspy Uznam. Jednak dla nas dużo ważniejsi są mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Wpływy z podatków od przedsiębiorców nie zaspokajają wszystkich potrzeb mieszkańców i ich sytuację w tych trudnych kosztowo czasach trzeba ustabilizować i stworzyć partnerskie relacje do kreowania budżetu oraz zaspokajania różnych potrzeb.

Radni zadeklarowali poparcie dla działań ŚOT i prezydenta miasta w zakresie doprowadzenia do zwolnienia z tzw. kurtaxe mieszkańców Świnoujścia. Przy pozytywnym scenariuszu doprowadzenia do zmian w polskim prawie, musiałoby być to wtedy świadczenie wzajemne też dla stałych mieszkańców niemieckiej części Wyspy Uznam.

źródło: www.iswinoujscie.pl