Korean Air rozszerza umowę współpracy z Rimini Street, obejmując całą ofertę oprogramowania Oracle

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Światowa linia lotnicza wykorzystuje oszczędności na wsparciu i zasobach IT, aby finansować strategiczne inicjatywy biznesowe i infrastrukturalne.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że globalny przewoźnik lotniczy Korean Airlines Co., Ltd. rozszerzył swoją umowę wsparcia z Rimini Street, obejmując nią całą ofertę produktów oprogramowania dla firm Oracle. Korean Airlines przeszło ze wsparcia producenta na wsparcie Rimini Street Support dla oprogramowania Oracle Siebel w 2019 r. Biorąc pod uwagę sukces tej decyzji i dotychczasową wysoką jakość i ultraresponsywność usług wsparcia Rimini Street, linie Korean Air postanowiły skonsolidować wsparcie dla wszystkich pozostałych składników swojego oprogramowania Oracle, w tym Oracle E-Business Suite oraz Fusion Middleware i baz danych, przenosząc je w całości do Rimini Street. Przechodząc na Rimini Street Support, linie Korean Air mogły znacząco ograniczyć koszty utrzymania oprogramowania Oracle, cieszyć się większą responsywnością i skutecznością usług wsparcia, zmaksymalizować inwestycje w oprogramowanie dla firm Oracle i wykorzystać zwolnione zasoby na finansowanie strategicznych inicjatyw biznesowych i infrastrukturalnych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.businesswire.com/news/home/20211006005030/en/.

Linie lotnicze zmieniają metodę utrzymania oprogramowania ERP, optymalizują koszty

Linie lotnicze Korean Air mają swoją siedzibę w Seulu. Firma, która powstała w 1969 r. i początkowo posiadała 8 samolotów, jest obecnie największym przewoźnikiem lotniczym w Korei i jedną z czołowych linii lotniczych na świecie. Korean Air obsługuje 13 tras krajowych oraz, jako członek założyciel SkyTeam, drugiego co do wielkości sojuszu linii lotniczych o rocznej liczbie pasażerów przekraczającej 600 milionów, loty międzynarodowe do 107 miast w 42 krajach.

Rimini Street wspiera migrację do chmury

Rimini Street zapewnia swoje nagradzane usługi wsparcia dla Oracle Siebel CRM firmie Korean Air od niemal dwóch lat. W kwietniu 2021 r. linie lotnicze przeniosły swoje serwery produkcyjne Siebel do usługi Amazon Web Services i rozszerzyły umowę z Rimini Street, aby zapewnić ten sam poziom ultraresponsywnego całorocznego wsparcia dla swojego środowiska AWS, na którym spółka utrzymuje teraz swoje wewnętrznie wdrożone oprogramowanie.

Przed przejściem na wsparcie Rimini Street Support dla pozostałych składników oprogramowania Oracle, zespół IT firmy Korean Air zmagał się z problemem wysokich kosztów i niskiej efektywności konserwacji i wsparcia ze strony firmy Oracle. Zespół odkrył, że tempo reakcji na usterki ze strony producenta oprogramowania ERP było znacznie poniżej oczekiwań. Biorąc pod uwagę dotychczasową pomyślną współpracę Korean Air z Rimini Street w zakresie wsparcia dla oprogramowania Siebel, zespół IT ostatecznie podjął decyzję o przeniesieniu pozostałych składników oprogramowania dla firm Oracle, które znajdują się teraz w chmurze AWS, do Rimini Street, aby otrzymywać tak samo ultraresponsywne i płynne wsparcie, jak przez ostatnie dwa lata.

„Kosztu utrzymania pozostałych składników oprogramowania Oracle i baz danych nadal pochłaniały znaczącą część budżetu IT – powiedział Seongyeon Park, lider zespołu ERP w dziale IT firmy Korean Air. – Jednak dzięki szybkiemu reagowaniu i aktywnemu podejściu do rozwiązywania problemów Rimini Street, obecnie mamy bardziej efektywnego partnera, który wspiera stabilne działanie naszego kluczowego oprogramowania w chmurze – a to wszystko pod jednym dachem. Ta decyzja dała nam jeszcze więcej korzyści pod względem efektywności niż poprzednio, dając zespołowi czas i zasoby, by skupić się na innych pilnych przedsięwzięciach”.

Fachowe wsparcie i konsultacje techniczne 24/7/365

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street, Korean Air otrzymała wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Klienci korzystają także z nagradzanej umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„Czołowi przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać innowacje, aby przetrwać i poradzić sobie w dzisiejszym trudnym otoczeniu gospodarczym, ale mają trudności ze znalezieniem środków do osiągnięcia tego celu. Rimini Street pozwala znanym światowym liniom lotniczym, takim jak Korean Air, z powrotem przejąć kontrolę nad swoimi planami rozwoju w dziedzinie IT i skupić się na właściwych dla ich przedsiębiorstw inicjatywach rozwojowych – powiedział Hyungwook „Kevin” Kim, wiceprezes grupy i kierownik regionalny dla Korei, Rimini Street. – Dzięki najwyższej klasy wsparciu Rimini Street możemy utrzymywać obecne inwestycje w system przez co najmniej kolejnych piętnaście lat od daty podpisania umowy, a nasi klienci mogą być spokojni, wiedząc, że ich kluczowe systemy oprogramowania dla firm są w dobrych rękach i mogą przekierować środki na inwestycje i zasoby w kierunku projektów o większym znaczeniu strategicznym dla ich przedsiębiorstw”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność firmy lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej firmy, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20211006005030/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Adblock test (Why?)

Źródło: PAP MEDIAROOM