Kostka brukowa pilnie poszukiwana

Kostka brukowa pilnie poszukiwana
Miasto zamierza zakupić kostkę brukową do wykonania remontu nawierzchni pieszo – jezdnych zrealizowanych w ramach zadania Kurort Nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej.

Szacunkowa kwota zakupu to 405.900 zł. brutto. Gdzie kostka brukowa będzie wymieniona, kto będzie to robił i kto za to ostatecznie zapłaci – nie wiadomo.

———————————————————————————————-

ZARZĄDZENIE NR 183/2021
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr BZP.271.14.2021 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa kostki brukowej do wykonania programu naprawczego zadania „Kurort Nadmorski Świnoujscie – nowa wizja przestrzeni publicznej”.
————————————————————————————————–

źródło: www.iswinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl