Lepiej pieszo i rowerem. Ale wybieramy samochód

Lepiej pieszo i rowerem. Ale wybieramy samochód
Za mało ścieżek rowerowych. Istniejące – w złym miejscu, ze złą nawierzchnią lub kolidujące z drogami. Mieszkańcy Świnoujścia wypowiedzieli się na temat komunikacji rowerowej w naszym mieście.

Przeprowadzone niedawno badanie ankietowe było okazją, by mieszkańcy Świnoujścia wypowiedzieli się na temat komunikacji rowerowej. Ankieta dotyczyła postrzegania istniejącego systemu komunikacji w mieście. Mieszkańcy mieli powiedzieć, co się im nie podoba i co należałoby zmienić.

– Z badania wynika, że wybór komunikacji rowerowej, pieszej lub publicznej zamiast samochodowej postrzegany jest w kategoriach dbałości o zdrowie (41 proc.), troski o środowisko (19 proc.) czy uwzględniania aspektów ekonomicznych (15 proc.) – pisze autor raportu dr Dariusz Krawczyk, członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

To teraz bardziej przyziemnie:
– Faktyczna zamiana uzależniana jest od poprawy stanu infrastruktury, zwiększenia dostępności alternatywnych środków transportu oraz poprawy stanu bezpieczeństwa (tzw. niechronionych uczestników ruchu), chociaż aktualna ocena warunków stworzonych dla komunikacji pieszej (66 proc. wskazań wyrażających największy poziom aprobaty) i rowerowej (61 proc.) jest znacznie wyższa od postrzegania wygody użytkowania samochodu (19 proc.) – pisze autor raportu. – W okresie podlegającym badaniu (wrzesień 2021 roku) wśród ankietowanych przeważali jednak mieszkańcy (60 proc.), którzy nie rozważali jeszcze zmiany środka transportu poprzez rezygnację z podróży samochodowych na rzecz komunikacji zbiorowej, pieszej czy rowerowej. Wskazuje to na potrzebę zaplanowania i konsekwentnej realizacji działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz perswazyjnym.

Jak komunikację rowerową oceniają nasi mieszkańcy? Za przywołanym już raportem przedstawiamy ich opinie. Znajdziecie tu także konkretne propozycje rozwiązań.

• Część ścieżek jest kolizyjna z drogami dla pieszych i samochodami, słaba widoczność na
skrzyżowaniach
• Rowerzyści powinni poznać przepisy ruchu drogowego
• Zbyt dużo ścieżek w złym miejscu, co powoduje wypadki
• Brakuje ścieżek w wielu miejscach
• Rozwój rowerów miejskich, możliwość wynajmu przyczepki dla dziecka
• Ścieżki rowerowe dalej od rond i skrzyżowań
• Bezpośrednia ścieżka z Warszowa do Karsiboru
• Wprowadzenie oznakowania i świateł dla rowerów, bezpieczna szybka trasa do Dzielnicy Nadmorskiej
• Oddalenie ścieżek od rond i skrzyżowań, bo ich bliskość generuje niebezpieczne sytuacje

• Nierówne ścieżki, więcej ścieżek dwukierunkowych, wymiana nawierzchni
• Rowery na minuty
• Lepiej ulokować ścieżki, chętniej jeździłabym rowerem, ale boje się wypadku
• Ścieżki poza centrum miasta są w złym stanie
• Ścieżki poza centrum nie są aż tak dobre
• Wymienić nawierzchnie niektórych ścieżek
• Dobre ścieżki rowerowe znajdują się w centrum i rejonach turystycznych
• Mało miejsc do przypięcia rowerów, choć tak dużo osób nim jeździ
• Przejścia są źle oznakowane
• Sygnalizacja świetlna dla rowerów
• Niektóre skrzyżowania są niebezpieczne
• Trasa łącząca centrum z Dzielnicą Nadmorską
• Krótszy czas między przystankami
• Stacje z podstawową możliwością naprawy roweru

• Ruch rowerowy powinien być oddalony od bardzo ruchliwych skrzyżowań
• Na niektórych odcinkach poprawa zużytej nawierzchni
• Ograniczyć niebezpieczne skrzyżowania z autami (dużo wypadków)
• Zakaz jazdy w poprzek drogi
• Ścieżki rowerowe poza miastem
• Więcej stacji napraw rowerowych
• Może sygnalizacja i znaki, boję się chodzić pieszo w obrębie ścieżek
• Połączenie pourywanych ścieżek
• W niektórych miejscach przydałoby się poprawić stan nawierzchni
• Rozwój roweru miejskiego, nie wszyscy znajomi mają rower, a chętnie by się przesiedli
• Zbyt wielu rowerzystów, którzy nie patrzą jak jadą, może oznakowania dla rowerów, bo jest chaos
• Poprawa nawierzchni ścieżek w mieście (ul. Nadmorska)
• Wprowadzić sygnalizację uwzględniającą rowery, bo przy ul. Grunwaldzkiej bywa niebezpiecznie
• Poprawić nawierzchnię ścieżek na gładką

źródło: www.iswinoujscie.pl