Miasto dostało pomoc finansową na pomaganie świnoujskim Seniorom

Trudny czas epidemiczny jest szczególnie dotkliwy dla osób samotnych i starszych. Dużo jest takich osób w Świnoujściu. Strach przed zakażeniem zatrzymuje ich w domach i tylko pomoc sąsiedzka często rozwiązuje ich problemy z zaopatrzeniem.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyszło jednak na przeciw takim problemom i wyasygnowało środki na pomoc Seniorom powyżej 70 roku życia. Program „Wspieraj Seniora” – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów ruszył 20 października i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Zadaliśmy więc pytanie rzecznikowi prezydenta miasta jak będzie wyglądała realizacja tego programu w Świnoujściu.

cyt. Proszę o informację czy miasto otrzymało kwotę 125.522 zł. od wojewody na pomoc dla świnoujskich Seniorów. W jaki sposób ta pomoc będzie udzielana i przez kogo? Na jaką pomoc mogą liczyć Seniorzy?

Poniżej uzyskana odpowiedź od rzecznika prezydenta:

„Wspomniana kwota (125.522 zł. – dop. red), która stanowi 80 procent dotacji programu „Wspieraj Seniora”, została przyznana miastu Świnoujście decyzją wojewody zachodniopomorskiego. Na realizację programu gmina zabezpieczyła 20 procent wkładu własnego, co stanowi 31 380 zł. Środki przeznaczone zostaną na obsługę realizacji programu „Wspieraj Seniora”, przede wszystkim na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej itp uprawnionym osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domach.”

Ze strony Ministerstwa dowiadujemy się, że pieniądze te będą wykorzystane przez gminy na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Kto będzie w Świnoujściu realizował te usługi i w jaki sposób pomoc jest organizowana, kto ją koordynuje, gdzie zgłaszać – Miasto niestety nie podało.

Program zakłada, że za zlecone do zrobienia zakupy zapłacić musi każdy senior sam.

Więcej o programie na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl