Mieszkańcy Świnoujścia obudźcie się. Czas na zmiany! List otwarty

Mieszkańcy Świnoujścia obudźcie się. Czas na zmiany! List otwarty
L I S T O T W A R T Y. Wkrótce Rada Miasta Świnoujście będzie głosowała projekt uchwały dotyczącej uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ul. Wojska Polskiego i Osiedla Posejdon. Merytoryczne, społeczne konsultacje nad tym projektem trwają od lipca 2021 roku. Były trzy wyłożenia projektu planu, do których mieszkańcy osiedla złożyli blisko 250 uwag i zastrzeżeń, wskazując niedoskonałości przedłożonego przez władze miasta projektu planu. Prezydent Miasta odrzucił w znakomitej większości zgłoszone poprawki, bowiem kolidowały one z jego jedynie słuszną wizją planu oraz interesami świnoujskich developerów i przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Prezydent naszego miasta dał się już poznać z posiadania jedynie słusznych wizji, które z zadziwiającą gorliwością wspiera jego zastępca Pani Barbara Michalska. Cytując klasyka, mogę stwierdzić, że pomroczność jasna jaka nawiedziła Panią zastępcę w dniu 27 stycznia 2022 roku, pozwoliła jej dojrzeć na osiedlu Posejdon już istniejącą zabudowę w wysokości 25 metrów. Ta przypadłość nawiedza Panią zastępce zapewne dość często, bowiem w sierpniu 2021 roku, informowała mieszkańców osiedla Posejdon, że za Castoramą powstanie hala sportowa wiedząc doskonale, że inwestor Grycan obciął o połowę centrum handlowe żeby wybudować od 200 do 300 apartamentów (nie można ustalić ile tych apartamentów ma być, chociaż jest już wydane pozwolenie na budowę). Może to nie pomroczność jasna ale np. mitomania

W 2022 roku dzięki Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie, który w pełni zgodził się z ustaleniami poczynionymi w roku 2021 przez Sąd Okręgowy w Szczecinie dowiedzieliśmy się, że nasz prezydent wraz z kilkoma ze swoich oddanych podwładnych tak sporządzili dane do przetargu dotyczącego zakupu tak potrzebnego w grudniu 2019 roku nowego samochodu dla Pana prezydenta, że wygrać mogła tylko jedna marka a nawet jeden konkretny model. Nieprawidłowości te zauważył jeden ze świnoujskich portali i to opisał. Nasz Pan prezydent tylko na to czekał i pozwał portal to Sądu. I przegrał z kretesem. Sądy ośmieliły się nawet wskazać, że zaznawał nieprawdę ale tego faktu nie mogą w aktach sądowych wychwycić świnoujscy prokuratorzy cierpiący zapewne na problemy ze wzrokiem. Z naszych pieniędzy wydano na ten zakup 146 tys. złotych a z faktury za ten pojazd dowiadujemy się , że pojazd był używany. Masz babo placek. Nie dość, że jeden model, konkretnej marki to jeszcze używany. Nasza władza jak się uprze to nie ma na to siły. Pan prezydent uparł się też, zapewne za namową kilku innych osób, że wybuduje przy granicy stację benzynową. No ale jak to zrobić? Trzeba zlikwidować strefę ochrony uzdrowiskowej „C” i będzie można budować Panie Grycan. Jak uradzono tak zrobiono. Prezydent napisał w 2019 roku do Ministra Zdrowia stosowny wniosek. Pan Minister coś wyczuł i poprosił o uzupełnienie wniosku. Pan Prezydent w swojej odpowiedzi zapomniał wspomnieć, że ma tam powstać stacja benzynowa a ta nie może powstać bliżej niż 500 metrów od strefy ochrony uzdrowiskowej „A”. Strefy ochrony uzdrowiskowej według ustawodawcy są trzy . A, B i C. Tylko w Świnoujściu a konkretnie na ul. Bałtyckiej, gdzie kończy się strefa A nie przylega do niej ani strefa B jak powinno być zgodnie z ustawą ani też strefa C. To dopiero jest ewenement na skalę krajową. Nasi dzielni radni w ilości 12 osób w czerwcu 2019 roku, przegłosowali zmiany zasięgu stref (jeden radny głosował zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przeciwko, 4 się wstrzymało) i stacja benzynowa jest. Prokuratura też już jest a nawet jest też CBA, bowiem głosowaniem tym złamano zapisy ustawy o uzdrowiskach ale to przecież dla naszej władzy żaden problem. Mam nadzieję, że tylko na razie.

19 grudnia 2022 roku, odbyło się posiedzenie komisji gospodarki i budżetu. Komisja nie wypracowała stanowiska w sprawie planu. Mieliśmy za to wystąpienia miłościwie nam panujących. Od Prezydenta miasta dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy Posejdonu nie maja się co martwić, bo na ul. Chodorowskiej „już przecież gorzej nie będzie, bo nie da się tam już nic zaparkować”. Dla mieszkańców ul. Chodorowskiej jest to uwaga bezcenna i jakże dalekowzroczna. Z radością stwierdzam, że Pan Prezydent był łaskaw coś zauważyć. Lepiej późno niż wcale. Zastępca Pana prezydenta całą energię skupiła najpierw na przewodniczącym komisji a potem przeniosła punkt ciężkości swoich wypowiedzi na przedstawicieli handlowców. Stare dolegliwości wróciły i dowiedzieliśmy się, że właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Marynarki Wojennej masowo żalą się Pani Michalskiej, że nie chcą już u siebie handlować. Dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy osiedla mają dosyć handlujących. Na koniec dowiedzieliśmy się, że Pani Michalska ustaliła z mieszkańcami ul. Chodorowskiej, że wysokość zabudowy od ul. Bałtyckiej ma wynosić 25. Wszystko to oczywiście kolejne kłamstwa tej Pani. Smutne jest to co nasi rządzący mają do powiedzenia w tej sprawie. To może powiem ja. 30 lat trwa przepychanka handlowców z władzami miasta. To przecież przedział czasowy przewidziany dla ponad jednego pokolenia. Z tych 30 lat, przez ponad 20 lat rządzi Świnoujściem Janusz Żmurkiewicz. Internauci słusznie wskazują w swoich wypowiedziach, że teren handlowy przypomina często „Bangladesz” ale internauci nie wiedzą, że to władze miasta są przede wszystkim odpowiedzialne za taki stan rzeczy. Nasze miasto oferuje handlowcom umowy aneksowane co miesiąc! Tym samym handlowcy nie wiedzą w styczniu, czy w czerwcu będą jeszcze mogli handlować! Jak zatem mogą zainwestować w nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne pawilony handlowe? Czy nie jest irytujące, że miejscy urzędnicy nie chcą posłuchać handlujących nawet w kwestii kierunku ustawienia ubikacji? Na razie kierunek jest jeden, Niemcy załatwiają swoje potrzeby w lesie wokół osiedla, który jeszcze jakimś cudem nie został wycięty. Temat ubikacji, koszy na śmieci i ławek pozostawię na inna okazję. Mieszkańcy piszą, żeby zlikwidować „Bangladesz”, ale nie wiedzą, że tylko świnoujscy urzędnicy mają możliwość spowodowania, żeby handel odbywał się w cywilizowanych warunkach, na podstawie długoterminowych umów najmu, gwarantujących stałe miejsce handlu. Nie można tracić z pola widzenia, czego niestety nie chcą w sposób żaden zrozumieć niektórzy mieszkańcy wypisujący bzdury w internecie, że nie mamy żadnego wpływu na zabudowę ul. Marynarki Wojennej, bowiem są to działki prywatne i to właśnie miasto pozwoliło na istniejąca koszmarną zabudowę. Czas już jest najwyższy, aby utworzyć społeczny komitet zawierający w swoim składzie przedstawicieli osiedla Posejdon i handlujących, który wynegocjowałby z Panią B. Michalską treść długoterminowych umów obligujących również handlujących do zainwestowania w swoje miejsca pracy.

Dnia 4 stycznia 2023 roku, otrzymałem do wglądu dokument pt. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Osiedla Posejdon. Dokument ten sporządził rzeczoznawca majątkowy Zbigniew Witkiewicz ze Stargardu, w okresie od lutego 2021 do września 2022. Dokument ma 21 stron, z czego 5 wersów jest poświęcone wartości nieruchomości na Osiedlu Posejdon. Te 5 wersów przeniesiono również do podsumowania i wniosków. Pan rzeczoznawca w tych 5 wersach przestawił stanowisko zgodne z interesem świnoujskich developerów, Pana prezydenta i jego zastępcy Pani B. Michalskiej. Niestety nie wiemy jakie były podstawy rozumowania Pana rzeczoznawcy, bowiem w natłoku pracy zapewne przez roztargnienie zapomniał o nich wspomnieć. Nie przestawił żadnych danych na podstawie których wnioskował, jak sądzę, w sposób biegunowo odmienny od dających się przyporządkować jako logiczne. Dokument ten szczególnie polecam naszym radnym, bowiem z dokumentu tego wynika niezbicie, że plan przyniesie dla miasta straty finansowe a to pogłębi zadłużenie miasta i znowu będzie Pan prezydent mówił, że zadłużenie to przecież wina radnych. Z lektury tego dokumentu wynika jeden plus dodatni. Otóż Pan rzeczoznawca przyznał, że wysokość 4 kondygnacji mieści się pomiędzy 12,6 metra a 15 metrami. To ważne ustalenia, bowiem dla Pana Grycana i świnoujskich developerów 4 kondygnacje to już wysokość 25 metrów. Za Castoramą i na terenie dawnego OW Warta ma powstać nie mniej niż 600 apartamentów. Zabudowa przewidywana na obszar dawnego OW Warta i obecnego Graala to 13.000 metrów kwadratowych.

Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Pan Andrzej Sadowski oficjalnie twierdzi, że około 30% ceny jednego metra kwadratowego budowanych przez developerów budynków to …łapówki. Nie wiem czy tak faktycznie jest, ale zakładając czysto hipotetycznie, że Pan Sadowski ma rację to przyjmując do obliczeń, że 1 metr kwadratowy kosztuje powiedzmy 16 tys. zł., to 30 % z tej kwoty pomnożone przez ilość metrów kwadratowych przewidzianych do wybudowania daje kwotę ponad 60 mln zł. Tyle mógłby stanowić zysk developera. I to może być powód uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Posejdon. Zysk Pana Gycana jest trudny do oszacowania ale też byłby astronomiczny.

Trzeba by jeszcze wspomnieć o umowach jakie nasze miasto poprzez Panią Barbarę Michalską a ostatnio także przez Pana prezydenta zawiera ze spółkami należącymi do biznesmenów z Wolina. Mam tu na myśli parkingowiec przy ul. Dąbrowskiego. Pragnę naszym władzom pogratulować samego pomysłu, żeby budować parkingowiec w samym środku miasta. Inne miasta robią wszystko, żeby ruch samochodowy w swoich centrach ograniczać a państwo ten ruch do centrum miasta zapraszają. Mieszkańcy naszego miasta na pewno ucieszą się, że ten sam inwestor wybuduje na ul. Uzdrowiskowej kolejny parking wycinając przy okazji ponad 8000 metrów kwadratowych lasu. Niedługo, żeby zobaczyć las będziemy jeździć na ul. Karsiborską. Tak, tak. Przecież teren leśny przy stadionie też się wytnie pod apartamentowce bo decyzja w tej sprawie już zapadła. Dojazd będzie od Cesarskich Ogrodów.

Dla wiedzy mieszkańców, pragnę wskazać, że istnieją poważne wątpliwości co do prawdziwości jednego dokumentu jaki Pan prezydent podpisał w nieznanej dacie ze spółką Park System. Nasz Pan Prezydent podpisując dokumenty dotyczące majątku naszego miasta nie wpisuje na nich daty ich sporządzenia. Po co ma być data Niepotrzebna. Nasi włodarze żyją już w takim oderwaniu od rzeczywistości, że nie liczą godzin i dat. Te uchybienie dotyczy dokumentu związanego z budową parkingowca. Ale na tym nie koniec. Nie dość, że na tym dokumencie nie ma daty jego sporządzenia to jeszcze zawiera błąd formalny, który unieważnia ten dokument ale tego Pan Prezydent i jego zastępca jeszcze nie zauważyli. Tak naprawdę jest!

Przejdźmy do wniosków. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu wybudowanie hotelowców i nowych punktów gastronomicznych. Nic więcej. Wszyscy znamy nazwiska developerów, którzy będą budowali. Na giełdzie gastronomii są dwa nazwiska. Jedno na literę „Z”, drugie na literę „B”. Wszystko zostało już ustalone i podzielone. Zapomniano tylko o mieszkańcach jak to piszą internauci „złodziejowa”. Tak naprawdę od 1975 roku nic się tu nie zmieniło. Ulice te same, chodniki krzywe, że latem małe dzieci co trzy minuty obdzierają kolana. Władze miasta nie chcą nawet słyszeć o remoncie dróg i chodników. Latem nie ma gdzie zaparkować i nie ma wody. Lata lecą i nagle developerzy zauważyli, że można coś na Posejdonie wcisnąć. Pewnie można ale trzeba to zrobić rozsądnie. Trzeba też zapytać mieszkańców o ich zdanie na ten temat, bo to nasi rodzice budowali to osiedla w naprawdę trudnych czasach. Już teraz pal sześć, że budowali się tu różni ludzie. Byli wśród nich członkowie PZPR (Pan Janusz Żmurkiewicz za późno przyjechał do Świnoujścia, bo atrakcyjne działki były już rozdane do roku 1973), byli nauczyciele, prawnicy, lekarze i inżynierowie. Ale byli też ludzie po szkołach średnich czy zawodowych tacy jak moi rodzice. Nie byli w partii. Tu wybudowali nasze osiedle i my ich dzieci nie chcemy żeby nam urzędnicy deptali tą zbudowaną w latach 70 i 80 ubiegłego wieku naszą małą Ojczyznę, tylko dlatego, że paru gości chce zarobić. Nasze miasto nie jest przygotowane na to co proponuje nam władza. To, że trzeba ją zmienić (władzę) nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego osiedla i handlujący będą pamiętali o wynikach głosowania radnych przy najbliższych wyborach. A te już wkrótce.

Na koniec zapytam mieszkańców naszego zabetonowanego do granic możliwości miasta, czy wiedzą, że dnia 28 grudnia 2020 roku, rządzący naszym miastem przelali kwotę 1.328.400.-zł. na konto kancelarii prawnej Skoczyński, Kolańczyk i Partnerzy z Poznania Tytuł przelewu – Obsługa prawna w latach 2021-2023. Tego samego dnia z UM wyszedł przelew do kancelarii prawnej Mazurkiewicz, Cieszyński, Mazuro ze Szczecina na kwotę 376.247,16.-zł. Tytuł przelewu – Obsługa prawna w latach 2021-2023. Razem obie kancelarie kosztowały mieszkańców Świnoujścia 1.704.647,16.-zł. Średnio na miesiąc jest to kwota 47.351,31.-zł. Pamiętajmy, że miasto zatrudnia na etacie innych prawników. Jakie zatem przyczyny leżą u podstaw płacenia tak ogromnych kwot dwóm kancelariom prawnym spoza naszego miasta i kto podpisywał umowy na podstawie których nasze miasto opłaca kancelarie prawne z trzyletnim wyprzedzeniem? Potem mieszkańcy dziwią się, że mamy ponad 300 mln złotych zadłużenia i musimy pożyczać pieniądze. Nie ma też żadnych wątpliwości, że pieniądze te można było przeznaczyć choćby na tak potrzebną naszemu miastu stację dializ.

Ponownie okazało się, że my mieszkańcy nic nie znaczymy dla naszej władzy a ważniejsze od nas jest kierowanie ogromnych kwot do prawniczych kancelarii z Poznania i Szczecina. Jestem przekonany, że mieszkańcy Świnoujścia powinni się zjednoczyć i pokazać władzy, że wszyscy mamy dosyć rządów opartych na arogancji, lobbowaniu na rzecz developerów i kierowaniu naszego miasta ku finansowej przepaści. Za kilka miesięcy rządzący zapewne przyznają sobie nagrody z okazji otwarcia tunelu. Będą wszystkie możliwe telewizje, przyjedzie Pan Prezydent A. Duda, Pan Premier i inni. W świetle fleszy dowiemy się jakich mamy w mieście wspaniałych rządzących i jakie położyli dla miasta zasługi. Tylko czy na pewno? To zostawiam nam wszystkim pod rozwagę.

Czekam na stanowisko Prezydenta Miasta i jego zastępcy Pani Barbary Michalskiej w kwestiach poruszonych w tym liście.

Zbigniew Osewski
Mieszkańcy Świnoujścia obudźcie się. Czas na zmiany! List otwarty [1]