Mieszkaniec – Kto to wymyśla

Mieszkaniec - Kto to wymyśla
Na ulicy Konstytucji 3 Maja zostało oznakowane miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Niebieską farbą pomalowano odcinek zatoki postojowej oraz…fragment chodnika, co jest dość dziwną praktyką. Napisał o tym jeden z mieszkańców.

– Na chodniku przy jednej z głównych ulic miasta pojawiło się dziś coś takiego!

Mam pytanie co to ma być, czy już niedługo piesi będą musieli latać w powietrzu?

To, że chodnik jest w tym miejscu szeroki, to chyba nie znaczy, że można go tak ograniczyć, czy już naprawdę nie wystarczy normalne miejsce postojowe odpowiednio oznaczone?!

Według § 21. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne powinny mieć co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości. Jeśli takie stanowiska postojowe zlokalizowane są wzdłuż jezdni, wówczas szerokość powinna pozostać taka sama. Jednak długość powinna wynosić co najmniej 6 metrów.

źródło: www.iswinoujscie.plŹródło: iswinoujscie.pl