Można zgłaszać się do służby w Straży Granicznej

Można zgłaszać się do służby w Straży Granicznej
Wciąż trwa rekrutacja do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej, który zamierza przyjąć w tym roku łącznie 75 funkcjonariuszy. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku bądź w jednostkach Straży Granicznej w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG". O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
Można zgłaszać się do służby w Straży Granicznej [1]

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologiczne oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.Można zgłaszać się do służby w Straży Granicznej [2]

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni.

kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku