Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego na terenie RDLP Szczecin

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowujemy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

W sierpniu wybuchło do tej pory 28 pożarów o powierzchni 3,86 ha. Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowano 263 pożary na łącznej powierzchni 31 ha.

Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. To człowiek powoduje dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu.

– Aktualnie obszary leśne obserwowane są przez system 56 punktów obserwacyjnych, wspieranych przez patrole lotnicze oraz naziemne. Dobrze funkcjonujący system wczesnej detekcji pożarów lasu pozwala na szybkie wykrycie pożaru, wczesne zaalarmowanie Straży Pożarnych, czego efektem jest ugaszenie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju, a dzięki temu ich powierzchnia rzadko przekracza 0,10 ha. Na uwagę zasługuje duży udział pożarów zgłaszanych przez osoby przebywające w lesie, za co serdecznie dziękujemy – mówi Maciej Lipka z RDLP Szczecin.

Pamiętajmy przyczyną 9/10 pożarów lasu powoduje człowiek. Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas wypoczynku w lesie.

Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu. W przypadku zauważenia pożaru prosimy o zgłaszanie telefoniczne: 998 i 112.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasów można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej:

www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl