Nie było kar. Garaże, wiatę i altankę rozebrano

Samowole budowlane kojarzą się najczęściej z nielegalnie postawionymi budynkami. Tymczasem w czołówce są przeróbki mieszkań i lokali użytkowych.

Przed wybuchem epidemii powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Świnoujściu prowadził 18 postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej. Teraz może być tego więcej, bo z powodu koronawirusa i ograniczenia rozrywek mieszkańcy naszego miasta ochoczo zabrali się za remonty i przeróbki.

Prowadzone postępowania dotyczą głównie wykonanych robót budowlanych w lokalach mieszkalnych i usługowych, a także zmiany sposobu użytkowania poszczególnych lokali w budynkach – informuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu. – W niewielkim procencie samowole budowlane dotyczą obiektów wybudowanych samowolnie takich jak garaże, altanki działkowe oraz tymczasowe obiekty handlowe.

Według statystyk PINB, na przestrzeni lat liczba samowoli utrzymuje się na podobnym poziomie.

Zapytaliśmy, jak Inspekcja dowiaduje się o takich działaniach. I tu – bez niespodzianek.

Do ujawnienia samowoli budowlanej zazwyczaj dochodzi wskutek wpływającego wniosku osoby zawiadamiającej lub tzw. „donosu” ale także podczas przeprowadzanych kontroli w ramach kompetencji organu nadzoru budowlanego – informuje Inspekcja.

Z czym muszą się w takiej sytuacji liczyć sprawcy samowoli?

Jak informuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego zostaje wszczęte postępowanie administracyjne i zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) zostaje przeprowadzone postępowanie naprawcze.

W przypadku możliwości technicznej doprowadzenia robót budowlanych do zgodności z przepisami prawa samowola budowlana jest zalegalizowania po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej opłaty legalizacyjnej – czytamy dalej w przesłanej nam informacji. – W przypadku braku możliwości doprowadzenia robót budowlanych lub obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa zostaje wydana decyzja rozbiórkowa. Po uprawomocnieniu się decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu lub jego części oraz doprowadzenie robót budowlanych do stanu poprzedniego, w przypadku niewykonania nakazu zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania nałożonego obowiązku.

W 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu nie nałożył żadnych kar finansowych za takie samowole. Powód?

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dwa garaże, wiata i altana działkowa zostały rozebrane dobrowolnie przez właścicieli obiektów – informuje Inspekcja.

źródło: www.iswinoujscie.pl

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl