Niepełnosprawni wyjdą z domu

Niepełnosprawni wyjdą z domu
Pomoc osobie z niepełnosprawnościami w zakupach, rozrywce czy załatwieniu spraw urzędowych zakłada uchwała, którą zajmą się dziś na sesji radni.

Na czwartkowej sesji rady miasta zmieniona ma być uchwała w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze. Dodany zostanie punkt o pomocy osobie z niepełnosprawnościami w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału przy ich realizacji. A także – o pomocy i towarzyszeniu osobie z niepełnosprawnościami w załatwieniu spraw urzędowych, w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatru, kina, w wyjściu na koncert. Taka osoba będzie mogła też liczyć na pomoc w korzystaniu z zajęć i wyjść integracyjno-aktywizująco-animacyjnych, kulturalnych i społecznych, w przygotowaniu do wyjścia, w dojazdach w wybrane przez klienta na terenie miasta miejsca (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz w powrocie z tych miejsc – czytamy w projekcie uchwały. – Wsparcie będzie dotyczyć również czytania prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, pomocy w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do pisania ręcznego czy komputerowego. A także – korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z zajęć sportowych i obiektów sportowych np. basen czy siłownia.

A wszystko to w związku z zatrudnieniem asystenta osoby niepełnosprawnej. Z jego usług będą mogli skorzystać uprawnieni mieszkańcy gminy.

Do obowiązkowych zadań gminy należy organizowanie i świadczenie opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby, asystent będzie udzielał osobie z niepełnosprawnościami wsparcia między innymi w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej.

źródło: www.iswinoujscie.pl