Niski poziom wiedzy finansowej powstrzymuje Polaków przed inwestowaniem na giełdzie. Ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia dla tysiąca chętnych

Źródło: materiał na licencji: Newseria.pl
blank

Zaledwie 7 proc. Polaków uważa, że ich wiedza na temat inwestowania, giełdy i rynku kapitałowego jest duża lub bardzo duża – wynika z cyklicznego badania Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW. Dane Komisji Europejskiej pokazują z kolei, że w skali UE Polska zajmuje szóste miejsce od końca pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. – Trzeba przede wszystkim poszerzać wiedzę i umiejętności Polaków po to, aby byli bardziej świadomi i potrafili samodzielnie korzystać z instrumentów oferowanych na rynku finansowym – mówi Alina Bączar, wiceprezeska zarządu Fundacji GPW. Jedną z ukierunkowanych na to inicjatyw jest szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024 – bezpłatny kurs z inwestowania na giełdzie, przygotowany przez Santander Bank Polska razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją GPW. Zapisy właśnie ruszyły.

W ostatnim badaniu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, opublikowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW, dokładnie 1/3 respondentów zadeklarowała, że brak im wiedzy z zakresu inwestowania. Polacy źle oceniają też swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych.

– Tylko 7 proc. badanych uznaje, że ich wiedza na temat inwestowania, giełdy i rynku kapitałowego jest duża lub bardzo duża, natomiast ponad 60 proc. twierdzi, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała – mówi agencji Newseria Biznes Alina Bączar.

 Przed inwestowaniem na giełdzie Polaków powstrzymuje złożona, trudna sytuacja gospodarcza i polityczna, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Żeby dobrze inwestować na giełdzie, trzeba mieć też odpowiednie kompetencje. Niestety Polacy w większości jeszcze tych kompetencji nie mają – ocenia dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Z badania wynika też, że zdecydowanie najlepiej znanym instrumentem notowanym na GPW są akcje (91 proc. wskazań) i obligacje (66 proc.). Znajomość ETF-ów notowanych na warszawskiej giełdzie zadeklarowało tylko 7 proc. respondentów. Natomiast najważniejsze powody wyboru spółki, w którą badani chcieliby zainwestować, to jej sytuacja biznesowa (42 proc.) oraz opinia innych uczestników rynku (41 proc.), jednak najmłodsi respondenci najczęściej nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. Największe obawy związane z inwestowaniem to przede wszystkim brak wystarczającej wiedzy (68 proc.), lęk przed ryzykiem (29 proc.) i przed poniesieniem strat (28 proc.).

– W pierwszej kolejności warto poszerzać wiedzę i umiejętności Polaków po to, aby byli bardziej świadomi i potrafili samodzielnie korzystać z instrumentów oferowanych na rynku finansowym. Stąd też inicjatywy, które pozwalają wypełniać tę lukę, przekazać i poszerzać wiedzę na temat giełdy, inwestowania, rynku kapitałowego i dostępnych na nim instrumentów – mówi Alina Bączar.

Jedną z takich inicjatyw jest szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024​ – bezpłatny kurs z inwestowania na giełdzie, przygotowany przez Santander Bank Polska razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją GPW. Program został opracowany przez praktyków i wykładowców akademickich w taki sposób, aby pozwolić uczestnikom zdobyć wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz zasad, które pomogą im swobodnie poruszać się na rynku inwestycyjnym.

Żyjemy w turbulentnych czasach, zmiany są gwałtowne i trudne do przewidzenia, natomiast inwestowanie na giełdzie jest długofalowe. Dlatego też trzeba rozumieć mechanizmy rynkowe i mechanizmy funkcjonowania giełdy. I właśnie w tym celu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych oraz Santander Bank Polska już po raz trzeci organizuje takie kursy – mówi prof. Piotr Wachowiak.

 Program przekazuje wiedzę na temat inwestowania – dodaje wiceprezeska Fundacji GPW. – W ubiegłym roku przeszkoliliśmy w Polsce w tym zakresie 400 osób – zarówno takich, które dopiero rozpoczynają przygodę z giełdą, jak i tych, które potrzebują swoją wiedzę poszerzyć i ugruntować. W tym roku zamierzamy przeszkolić kolejny tysiąc uczestników, co świadczy o dynamicznym rozwoju tego projektu. 

Zapisy na kurs Szkoła Giełdowa możliwe są na platformie Santander Open Academy i potrwają do 6 maja br. Dostępnych jest 1 tys. miejsc, a program jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich mieszkających w Polsce. Do wyboru są dwa kursy: dla początkujących i średniozaawansowanych – można zrealizować jeden z nich lub oba, jeden po drugim. Ich uczestnicy otrzymają trzymiesięczny dostęp do ponad 30 godzin nagrań szkoleń przygotowanych przez SGH i Fundację GPW oraz wezmą udział w dwóch webinariach poprowadzonych przez Pawła Danielewicza, analityka Santander Biura Maklerskiego, oraz oraz dr. hab. Waldemara  Rogowskiego, profesora i wykładowcę SGH, głównego analityka Biura Informacji Kredytowej.

– Najlepsi uczestnicy otrzymają również możliwość uczestnictwa w praktycznym warsztacie inwestowania, który będzie ostatnim elementem tego kursu, realizowanym w sali notowań GPW – zachęca Alina Bączar.

Myślę, że to szkolenie spełni oczekiwania osób biorących w nim udział, które po jego zakończeniu będą mogły odpowiedzialnie inwestować na giełdzie – dodaje rektor SGH.

Szkolenie Santander Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024 to jedna z inicjatyw wpisujących się w ideę tegorocznego Roku Edukacji Finansowej, którego organizatorzy wskazują na potrzebę szerokiego wsparcia edukacji finansowej Polaków. Z cyklicznych badań Komisji Europejskiej wynika bowiem, że w skali UE Polska zajmuje szóste miejsce od końca pod względem poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. 

Szkolenie jest kolejnym z działań, którymi Grupa Santander wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Jak podkreślają jej przedstawiciele, trwające od 27 lat zaangażowanie w edukację, przedsiębiorczość i zwiększanie szans na zatrudnienie to sposób na wyróżnienie się na tle innych instytucji finansowych na świecie. Bank przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mld euro i we współpracy z 1,3 tys. uczelniami udzielił wsparcia ponad milionowi osób i firm. Został także uznany za jedną z instytucji, które w największym stopniu przyczyniają się do zmieniania świata na lepsze według rankingu magazynu Fortune „Change the World” 2023.