Obwodnica Sianowa w ciągu S6 oddana do ruchu 

Obwodnica Sianowa w ciągu S6 oddana do ruchu 
Kierowcy mogą ominąć miasto po jego północnej stronie korzystając z blisko 5,5 km dwujezdniowej trasy pomiędzy węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Kontynuujemy prace przy realizacji dalszego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa, do węzła Koszalin Wschód, który będzie gotowy w przyszłym roku.

Dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

Obwodnica Koszalina i Sianowa została częściowo oddana do ruchu w roku 2019 wraz z odcinkiem S6 Goleniów – Koszalin. Na fragmencie od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi, projekt drogi musiał zostać zmieniony. W miejsce wiaduktu pod linią kolejową Koszalin – Gdańsk zaprojektowano estakadę o długości niemal 800 metrów przechodzącą nad linią kolejową. Nowe rozwiązania pozwoliły nowemu wykonawcy na realizację prac w obszarze występowania napiętych zwierciadeł wód gruntowych z kilkoma poziomami wodonośnymi.  

Węzeł Sianów Zachód (Gorzebądz) umożliwił ominięcie Sianowa

Zaawansowanie robót zrealizowanych na wysokości Sianowa przez pierwotnego wykonawcę pozwoliło wcześniej zakończyć prace na jezdniach głównych. Jednak oddanie do ruchu tego fragmentu nie byłoby możliwe bez realizacji węzła drogowego Sianów Zachód w rejonie Gorzebądza. Węzeł ten, budowany jako oddzielne zadanie, został ukończony łącznie z sianowskim odcinkiem obwodnicy.
Obwodnica Sianowa w ciągu S6 oddana do ruchu  [1]

Znikną korki w Sianowie

Dotychczasowa DK6 prowadziła przez środek starówki w Sianowie wąską ulicą Armii Polskiej, a kierowcy mieli do pokonania ciasne zakręty pod kątem niemal 90 stopni i szereg skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. To wszystko sprawiało, że ruch był spowolniony i często tworzyły się zatory. Powodowało to również uciążliwości związane z hałasem, spalinami i problemy w ruch lokalnym. Teraz po udostepnieniu kierowcom obwodnicy cały ruch tranzytowy, w tym przede wszystkim pojazdów ciężkich ominie Sianów. Zyskają zarówno kierowcy jadący nową drogą ekspresową, jak i również mieszkańcy Sianowa.  

Obwodnica Sianowa – mosty i wiadukty

Podobnie jak reszta obwodnicy Koszalina i Sianowa nowa trasa jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku znajdują się dwa węzły drogowe. Nowo wybudowany Sianów Zachód łączący S6 z DW203 i obecną DK6 oraz Sianów Wschód wybudowany w ramach pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, który częściowo funkcjonuje już od 2019 roku. Na obwodnicy Sianowa znajdują się dwa wiadukty nad obwodnicą, dwa mosty oraz wiadukt w ciągu S6 nad drogą lokalną. Na tym fragmencie S6 również występowała konieczność wykonania wzmocnień podłoża – w ramach prac przy dokończeniu obwodnicy wykonano kolumny przemieszczeniowe o łącznej długości 38 118 metrów.Obwodnica Sianowa w ciągu S6 oddana do ruchu  [2]

Odcinek do węzła Koszalin Wschód 

Na dalszym fragmencie obwodnicy od węzła Sianów Zachód do węzła Koszalin Wschód, o długości około 4,3 km, kontynuowane są prace budowlane. Realizowany jest tam najbardziej skomplikowany element inwestycji, estakada ES-119. Obiekt ten wykonywany jest przy użyciu dwóch metod – nawisowej i nasuwania podłużnego. Nasuwanie przęseł jest już niemal zakończone. Postępują też prace przy realizacji przęseł metodą nawisową. Prowadzone są również prace przy wiadukcie nad obwodnicą w rejonie Skwierzynka oraz wiadukcie w ciągu obwodnicy. Postępują również prace drogowe – w rejonie węzła Koszalin Wschód wykonywany jest nasyp z lekkiego kruszywa (keramzytu). Całkowite zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest w II kwartale przyszłego roku.

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa jest dofinansowania kwotą 370,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POIiŚ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Materiał wideo obwodnica Sianowa: youtu.be/xBxCLT0ucNw

Mateusz Grzeszczuk
Główny Specjalista
Pion Dyrektora Oddziału
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Źródło: iswinoujscie.pl