Odbyła się kontrola sanitarna punktów gastronomicznych i handlowych w województwie zachodniopomorskim i pasie nadmorskim

O szczegółach i wynikach kontroli poinformowała Małgorzata Kapłan rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie

– Okres wakacyjny jest czasem wzmożonej pracy Inspekcji Sanitarnej. Kontrole sanitarne w punktach handlowych, gastronomicznych w sezonie letnim co do zasady są wzmożone. Kontrole w tym roku są i będą prowadzone zarówno w zakresie stałych zagadnień Inspekcji Sanitarnej, jak i w zakresie przestrzegania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii.

W ciągu jednego dnia w województwie zachodniopomorskim prowadzono akcję kontroli lokali gastronomicznych. Ogółem przeprowadzono 87 kontroli. W 46 lokalach nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych 41 stwierdzono nieprawidłowości i nałożono 30 mandatów na kwotę 9 400 złotych.

Mandaty wystawiane były m.in. za:
Brak ręczników papierowych i środka do dezynfekcji rąk przy umywalce w pomieszczeniu w którym przygotowuje się posiłki

– Opakowania jednorazowe do sosów przechowywane na brudnym grzejniku w kuchni

– Przechowywanie opakowań jednorazowych do kontaktu z żywnością w przypadkowych miejscach

– Zapas surówek przechowywanych w pojemnikach po ogórkach

– Brudno utrzymane półki, regały, blaty; zły stan techniczny mebli, brudne, tłuste, zły stan techniczny obiektu

– Artykuły spożywcze (kapusta kiszona) przechowywana miejscu nasłonecznionym

– Nieokazanie bądź brak dokumentacji HACCP

– Brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych

– Przeterminowane produkty

– Brudny sprzęt produkcyjny

– Brak środków do mycia i dezynfekcji rąk przy umywalni w pomieszczeniu produkcyjnym

W pasie nadmorskim podczas jednodniowej akcji kontroli lokali gastronomicznych przeprowadzono 31 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w 18 lokalach, w 13 nieprawidłowości nie stwierdzono. 2 obiekty działały bez zatwierdzenia działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Za stwierdzone nieprawidłowości wystawiono mandaty – 17 na kwotę 5 000 złotych, m.in. za:

– Brak badań do celów sanitarno – epidemiologicznych

– Brak warunków do mycia świeżych owoców

– Brak do wglądu aktualnego badania wody do spożycia

– W toalecie dla klientów brak bieżącej ciepłej wody

– Na blatach roboczych przetrzymywanie gotowych produktów i narzędzi roboczych

– Wprowadzanie do obrotu środki spożywcze po upływanie daty minimalnej trwałości/daty ważności

– W lodówkach brak segregacji produktów, razem trzymane surowe mięso i surówki gotowe do spożycia

– Mrożenie we własnym zakresie, bez oznakowania surowe mięso i to po obróbce termicznej, mrożenie gotowych gofrów

– Lody nieoznakowane w tym 3 kuwety rozmrożonych lodów (zostały wycofane z użytku)

– Duże ilości zamrożonego kruchego ciasta

– Brak środka dezynfekującego do powierzchni mających kontakt z żywnością

– Mrożenie artykułów pochodzenia zwierzęcego po upływie terminu przydatności do spożycia

– W lokalach, w których stwierdzano nieprawidłowości wydawano decyzje o wycofaniu produktów z obrotu, zaplanowano kontrole sprawdzające, wszczynano postępowania administracyjne, a także kierowano wnioski o nałożenie kary.

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl