Ognisko ptasiej grypy po niemieckiej stronie wyspy Uznam

Ognisko ptasiej grypy po niemieckiej stronie wyspy Uznam
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), której ognisko wykryto po niemieckiej stronie wyspy Uznam. W strefie obszaru zagrożonego znalazła się lewobrzeżna część miasta Świnoujście, położona na wyspie Uznam. Obostrzenia dotyczące hodowli ptaków mogą potrwać co najmniej do 12 czerwca.

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej w miejscowości Benz na terenie powiatu Pomorze Przednie – Greifswald, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu ustanowił obszar objęty ograniczeniami w lewobrzeżnej części Świnoujścia.

W obszarze zagrożonym nakazuje się:
– utrzymanie, karmienie i pojenie ptaków (drobiu) w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków oraz oddzielenie od innych zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
– niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;
– zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się grypy ptaków do zakładów – gospodarstw, poprzez niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu o zwiększonej zachorowalności lub znacznym obniżeniu produkcyjności utrzymywanych ptaków;
– niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu;
– stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
W obszarze zagrożonym zakazuje się:
– wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;
– wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;
– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
– przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;
– transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu.
Ognisko ptasiej grypy po niemieckiej stronie wyspy Uznam [1]

– Stosowanie zasad higieny i bioasekuracja w hodowli drobiu jest w stanie ustrzec przed rozprzestrzenianiem się wirusa grypy ptaków- mówi Bożena Stalka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu. – Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła już wizyty w gospodarstwach, które zgłosiły hodowlę drobiu . Współpracujemy również ze Strażą Miejską i Policją. Jeśli do 12 czerwca nie zaobserwujemy oznak rozprzestrzeniania się wirusa w Świnoujściu, obostrzenia zostaną zniesione .

Powiatowy Lekarz WeterynariiŹródło: iswinoujscie.pl