Oświadczenie w sprawie konsultacji

W związku z nieporozumieniem, jakie wkradło się w temat wyboru wariantu ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej chcemy wyjaśnić kilka kwestii.

Termin 12 stycznia jest początkiem konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Konsultacje mają doprowadzić do wypracowania optymalnego wariantu ścieżki, który nie będzie ingerował w przyrodę Puszczy. Spotkanie w tym dniu będzie przeprowadzone online i będzie miało charakter informacyjny, ma także zapoczątkować serię warsztatów na żywo (w Hajnówce i Białowieży). Na ten moment nie wiemy ile tych warsztatów będzie przeprowadzonych, ale prace mają potrwać kilka miesięcy.

Termin 2 stycznia jest terminem do zebrania informacji ile osób chce uczestniczyć w spotkaniu 12.01 i ustalenia agendy spotkania.

12 stycznia NIE RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE, zatem nie jest wymagany tu ustawowy termin 30 dni. Tą datą rozpoczynamy dialog z interesariuszami, który ma doprowadzić do wyboru najlepszego wariantu. Dialog potrwa kilka miesięcy! Jeśli dojdzie do wyboru – wtedy będzie można mówić o oficjalnych konsultacjach społecznych i ustawowymi terminami.

Niewątpliwie ścieżka rowerowa jest bardzo potrzebna – teraz rowerzyści poruszają się w większości szosą asfaltową, a taka jazda stwarza dla nich zagrożenie. Fundacja WWF Polska zgodziła się wesprzeć przeprowadzenie konsultacje z mieszkańcami i innymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces, na prośbę przedstawicieli samorządu. Dla nas to niezwykle istotna kwestia. Oprócz tego, że pomagamy w konsultacjach, sami jesteśmy interesariuszem w tej sprawie. Oprotestowaliśmy wariant, który szkodził naturze i na który ostatecznie nie zgodziła się Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ścieżka powinna zostać poprowadzona w zgodzie z oceną oddziaływania na środowisko według kryteriów UNESCO.

Cieszy nas fakt, że w sprawę angażują się inne organizacje pozarządowe, którym na sercu leży dobro przyrody Puszczy Białowieskiej. Niemniej wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane w bezpośredniej korespondencji bądź rozmowach, a nie na forum publicznym, tak aby uniknąć nieporozumień. Mamy przed sobą niezwykłą szansę wspólnego wypracowania wariantu, który może stworzyć dobrą praktykę jednomyślnego działania na rzecz przyrody i zrównoważonego rozwoju regionalnego. Potrzebny jest nam teraz dialog i wierzymy, że wspólne działanie przyniesie najlepsze efekty. Wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na wszelkie pytania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Adblock test (Why?)

zródło: Infowire.pl

Radio Świnoujście

FREE
VIEW