Pierwsze informacje o akcji PIT w Zachodniopomorskiem

Do zachodniopomorskich urzędów skarbowych złożono 75% zeznań (w porównaniu do ub. roku). 84% zeznań złożono drogą elektroniczną. Wypłacono już prawie 365 mln zł zwrotów z podatku PIT dla zachodniopomorskich podatników. Należny podatek jest wpłacany na mikrorachunek podatkowy. Termin na złożenie zeznania podatkowego został wydłużony do 1 czerwca.

Składanie zeznań podatkowych
Wg danych z 6 maja br. do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego wpłynęło 75 % zeznań (w porównaniu do roku ubiegłego).

Już 85 % zachodniopomorskich podatników rozliczyło się on-line. 171.538 podatników złożyło zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, a 347.490 za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje. Mimo propozycji zeznań podatkowych wystawionych w usłudze Twój e-PIT jeszcze ok. 15 % podatników składa PIT-37 papierowo.

W ubiegłym roku do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego wpłynęło 78 % zeznań elektronicznych.

Z uwagi na ograniczoną obsługę bezpośrednią w urzędach skarbowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczenia podatkowego – Twój e-PIT i e-Deklaracje. Te dwa sposoby pozwalają na złożenie zeznania PIT lub jego korektę elektronicznie bez wychodzenia z domu.

W tym roku deklaracje można będzie składać do 1 czerwca, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zeznania PIT-37 i PIT-38, które nie zostały wysłane przez podatników, zostały automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT z dniem 30 kwietnia. Nadal jednak istnieje możliwość złożenia korekty zeznania i np. wskazania organizacji pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1% podatku.

Emeryci i renciści mogą jeszcze wskazać organizację pożytku publicznego składając PIT-OP, który można złożyć elektronicznie lub papierowo.

Zwrot podatku PIT
Do 30 kwietnia br. dokonaliśmy 318.450 zwrotów nadpłaconego podatku PIT na łączną kwotę 364.886.565,43 zł. To ponad 76 % wszystkich zadeklarowanych zwrotów. Najwięcej zwrotów wynika z zeznań PIT-37 (363.091 zeznań).

Przypominamy, że podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie otrzymają zwrot w krótszym terminie. Został on skrócony z 90 do maksymalnie 45 dni.

Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny, którzy w zeznaniu podatkowym poinformuję urząd skarbowy o posiadaniu karty oraz złożą zeznanie drogą elektroniczną otrzymują zwrot w ciągu 30 dni. Urzędy skarbowe woj. zachodniopomorskiego dokonały ponad 14 tys. takich zwrotów (14.027). A łączna kwota zwróconego podatku wyniosła 38.976.701,07 zł.

Więcej czasu na przekazanie 1% podatku
Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewidują rozwiązania dotyczące przekazywania 1% OPP. W tym roku podatnicy mogą przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty
Podatnicy woj. zachodniopomorskiego zadeklarowali w tym roku 27.776.758 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego (w ubiegłym roku przekazano 34.042.918 zł). Najwyższa tegoroczna kwota zadeklarowana na opp to 48.503 zł (w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie).

Więcej informacji w komunikacie: <a href="http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/nlU2/content/wiecej-czasu-na-przekazanie-1-podatku?redirect=https%3A%2F%2Fwww.zachodniopomorskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-szczecinie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_I4a8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Pa4a__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_nlU2_
target=_blank>www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-szczecinie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/nlU2/content/wiecej-czasu-na-przekazanie-1-podatku?redirect=https%3A%2F%2Fwww.zachodniopomorskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-szczecinie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_I4a8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_Pa4a__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_nlU2_

Ulgi i odliczenia w zeznaniach
Najpopularniejszą ulgą jest ulga prorodzinna. Do tej pory skorzystano z niej w 142.432 zeznaniach (w ubiegłym roku 152.496 zeznań) na łączną kwotę 199.567.676 zł (218.083.040 zł w roku ubiegłym).

Podatnicy mają również prawo występować o zwrot kwoty niewykorzystanej w ramach ulgi prorodzinnej, której nie udało im się odliczyć od podatku. W tym roku łączna zawnioskowana kwota wyniosła 386.567.528 zł.

Z ulgi internetowej skorzystało 12.925 podatników na kwotę 7.290.397 zł. Natomiast z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało 40.083 podatników na kwotę 108.526.463 zł.

Po raz pierwszy podatnicy mogli odliczać ulgę termomodernizacyjną. Z nowej ulgi skorzystało 3.988 podatników, a odliczona kwota wyniosła 71.812.248 zł.

„Milionerzy”
Dotychczasowe zeznania pokazują, że w Zachodniopomorskiem jest 975 „milionerów”.
W ubiegłym roku 1.311 podatników wykazało przychody/dochody wyższe niż 1 mln. zł.

Jak sprawdzić stan nadpłaty w usłudze Twój e-PIT?
W tym roku w usłudze Twój e-PIT wprowadzono możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowy. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki „Złożone dokumenty”.
• Podatnik jest informowany na każdym etapie zwrotu nadpłaty:
kiedy wyśle swój PIT i dotrze on do urzędu skarbowego;
• kiedy PIT trafi do rozliczenia – oznacza to, że nadpłata wkrótce trafi do podatnika;
• kiedy urząd skarbowy rozliczy PIT – oznacza to, że zwróci nadpłatę podatku na rachunek bankowy, jeśli ten został wskazany, bądź też przekazem pocztowym.
Usługa Twój e-PIT oraz pozostałe formy elektronicznego składania zeznań dostępne są na portalu podatki.gov.pl

Tymczasowy profil zaufany
Tymczasowy profil zaufany to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Różni się od standardowego profilu zaufanego tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach.

Więcej o profilu tymczasowym na stronie Tymczasowy profil zaufany – już jest!

Mikrorachunek podatkowy
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowego (mikrorachunek podatkowy).

Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Let’s block ads! (Why?)

Źródło: iswinoujscie.pl