Piotr Słomski: „Tunel im. Stanisława Możejki to bez wątpienia naturalna nazwa dla tego obiektu” – ponawiają wniosek do prezydenta i radnych miasta

 Piotr Słomski: „Tunel im. Stanisława Możejki to bez wątpienia naturalna nazwa dla tego obiektu” - ponawiają wniosek do prezydenta i radnych miasta
W związku z oddaniem do użytku tunelu pod cieśniną Świny, powraca temat nazwy, jaką miałby on nosić. Przed dwoma laty pojawiła się inicjatywa, aby nadać tunelowi imię Stanisława Możejki. Z pomysłem wyszła wtedy grupa inicjatywna w ramach Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój, którą reprezentuje Piotr Słomski, nauczyciel akademicki ze Szczecina. Przed dwoma laty złożył on w Urzędzie Miasta stanowisko i wniosek w tej sprawie podpisany przez przedstawicieli życia publicznego naszego województwa.

– Ponawiamy w imieniu wielu środowisk z całego regionu list o nazwę dla tunelu pod Świną imienia Stanisława Możejki – mówi Piotr Słomski – Dwa lata temu, jako pierwsi złożyliśmy do prezydenta oraz biura rady miasta w Świnoujściu, wniosek z podpisami przedstawicieli życia publicznego z regionu wspierający inicjatywę nadania nazwy dla tunelu pod Świną. Wówczas w piśmie odpowiedziano nam, iż do tematu nazwy wrócimy po tym jak tunel zostanie ukończony i oddany do użytku. Dzisiaj z racji powyższych faktów oraz ubiegającego czasu pragniemy ponowić naszą inicjatywę nadania nazwy tunelowi im. Stanisława Możejki. Wnosimy także prośbę o pierwszeństwo w ewentualnym głosowaniu podczas obrad rady miasta. Prosimy również radnych o poszanowanie zasad demokracji, przyzwoitości i możliwości przedstawienia wniosku oraz dyskusję w tym temacie – zaznacza Piotr Słomski.
Przed dwoma laty pod wnioskiem podpisali się między innymi: Artur Balazs – były minister rolnictwa, Andrzej Milczanowski – były minister spraw wewnętrznych, Piotr Mync – wiceprezydent Stargardu, Grzegorz Durski – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ’80, Juliusz Słowacki – przewodniczący Stowarzyszenia „Grudzień ‘70 – Styczeń ‘71”, Józef Gawłowicz – kapitan Żeglugi Wielkiej, korespondent paryskiej Kultury, Janina Izabela Ratajczak – członek Solidarności Walczącej – Szczecin, Zdzisław Rygiel – działacz Solidarności, Jan i Idalia Tarnowscy – działacze opozycji antykomunistycznej, Grażyna Adamska – działaczka opozycji antykomunistycznej, Marek Słomski – były wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego, Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska – przewodnicząca NSZZ Solidarność w Kamieniu Pomorskim, Henryk Konieczny – przewodniczący ONZZ Solidarność 80 Regionu Zachodniopomorskiego.

Fragmenty biografii Stanisława Możejki
Dla przypomnienia postaci Stanisława Możejki przytoczmy fragmenty jego biogramu zawartego w Encyklopedii Solidarności: „Stanisław Możejko, ur. 13 IV 1954 w Szczecinie, zm. 12 IV 2017 w Świnoujściu. 1976-1980 student Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny. 1972-1976 i 1981-1983 pracownik Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, 1983-1987 Żeglugi na Odrze tamże. Od IX 1980 w „S”; zaangażowany w organizowanie samorządu pracowniczego wg założeń Sieci. Po 13 XII 1981 współorganizator TKZ w MSR, 1982-1989 podziemnej poligrafii i kolportażu podziemnej prasy na terenie Świnoujścia. 30 VIII 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie: uczestnik tygodniowej głodówki protestacyjnej, zwolniony 8 XII 1982. 1983-1989 współtwórca i przywódca miejskiej struktury podziemnej „S” działającej także poza Świnoujściem, m.in. realizującej statutowe zadania „S” (składki, zasiłki, legitymacje); w III 1983 zwolniony z pracy za wręczanie kobietom 8 III kart z życzeniami sygnowanych przez „S”, przez 7 miesięcy pozostawał bez zatrudnienia. 1 V 1983 organizator niezależnej manifestacji w Świnoujściu. W XI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, w III 1984 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu; w V 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Świnoujściu, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. Od jesieni 1984 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie (w składzie m.in. Andrzej Milczanowski, Władysław Dziczek, Longin Komołowski, Jacek Sauk, Jerzy Zimowski, Mieczysław Lisowski). W XI 1986 organizator Komitetu Założycielskiego „S” w MSR, inicjator wniosku rejestracyjnego do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, w 1983, 1985 i 1986 autor pozwów cywilnych przeciwko WUSW o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionej konfiskaty dóbr i bezprawnych zatrzymań (dwie pierwsze sprawy, odpowiednio w 1984 i 1986, zakończone pozytywnie). 1987-1988 pełnomocnik TKK, koordynator akcji założycielskiej komitetów „S”. W 1989 pełnomocnik MKO w Szczecinie ds. reaktywowania „S”, organizator i przewodniczący Podregionu Świnoujście.
Źródło: iswinoujscie.pl