„Po nas choćby potop”

„Po nas choćby potop”
23.06.br roku przedstawiciele stowarzyszenia ,,Granica”, oraz ŚTOP, spotkali się z Radą Miasta Świnoujście. Spotkanie odbyło się na wniosek stowarzyszeń, złożony 30.05.2022r. Przewodnicząca Rady Miasta zgodziła się tylko na czworo przedstawicieli z każdego stowarzyszenia. Tematem był plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Posejdon.

Frekwencja Radnych była niska. Swoją obecnością zaszczyciło nas tylko pięciu radnych, przewodnicząca RM Elżbieta Jabłońska, Stanisław Bartkowiak, Joanna Agatowska, Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Rachtan. Online uczestniczyła w spotkaniu Aneta Zdybel. Ikonka Jana Borowskiego tylko przez moment była aktywna. Propozycja radnej J. Agatowskiej o skontaktowaniu się z pozostałymi radnymi i zaproponowaniu uczestnictwa online pozostała bez odpowiedzi.

Rada Miasta w Świnoujściu liczy 21 radnych, więc co z obecnością pozostałych???
W trakcie spotkania przedstawiliśmy kolejny raz nasze stanowisko wobec w/w planu. Jest on dla nas- mieszaków osiedla Posejdon i handlowców nieakceptowany z trzech powodów: ekonomicznego, estetycznego, etycznego.
Powód ekonomiczny, wpływy do budżetu miasta z mających powstać apartamentowców będą znacznie niższe od nakładów w rozwój infrastruktury zabezpieczających te obiekty i tym samym jest to marnotrawienie naszych pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje służące mieszkańcom a nie deweloperowi.

Powód estetyczny: planowana przez rajców miejskich zabudowa nie przystaje do stylu w jakim wybudowano Posejdon. Koncepcja architektoniczna zaburza istniejący na nim ład zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość mających powstać budynków. Istniejąca na osiedlu zabudowa nie przekracza 13m wysokości.

Powód etyczny: osiedle jest spokojną dzielnicą miasta, jest to niemoralne aby dla chęci zysku (zarobi głównie deweloper) niszczyć życie jej mieszkańców i osób pracujących przy ul. Wojska Polskiego. Zaplanowane wysokie budynki stworzą uciążliwość dla otoczenia. Wzmożony ruch samochodowy, problemy z parkowaniem, pękające ściany dotychczasowych budynków, zacienienie, spadek ciśnienia wody, wysoce krzywdzące zapisy do planu, które wygenerują utratę miejsc pracy przez zmniejszenie ilości punktów handlowych dla osób wnoszących niemałe kwoty z tytułu podatków do miejskiej kasy. Nierówne traktowanie; inwestor na swojej działce planuje wysokie budynki a domy mieszkańców pozostają pod względem wysokości takie jaka obowiązuje na osiedlu. Na prywatnych działkach nie pozwala się na niewielką rozbudowę, np. rodzice mogliby wygenerować na własnej posesji mieszkania dla dzieci. Zgodnie z prawem budowlanym, proces budowy i cała inwestycja powinny uwzględniać ochronę praw właścicieli nieruchomości sąsiednich czyli nas mieszkańców.

Włodarze naszego miasta ulegli tendencji panoszącej się w całym kraju „betonozy” kosztem degradacji środowiska naturalnego. Mamy wrażenie, że biorą udział w wyścigu, kto więcej i wyżej.

Na szczęście pojawiają się wśród niektórych władz samorządowych głosy rozsądku. Rządzący stawiają opór dążeniom deweloperów do monumentalizmu. Burmistrz Międzyzdrojów miał odwagę sprzeciwić się projektowi powstania dwóch 112 metrowych wież przy plaży.

Niestety Świnoujście jest miastem jednowładczo rządzonym przy absolutnym milczeniu rady miasta czego dowodem była niska frekwencja radnych na spotkaniu z nami i brak zainteresowania naszym stanowiskiem w tejże sprawie. Wnioskujemy, iż wiedzą jak mają głosować podczas zatwierdzania miejscowego planu zagospodarowania dla osiedla Posejdon.

Można bezrefleksyjnie przeżyć swoją kadencję, ale może warto byłoby zastanowić się co będzie dalej…. czy ważne jest tylko to co tu i teraz a ”po nas choćby potop” ? Władza przeminie ale co stanie się z honorem??? A przyszłe pokolenia wystawią rachunek.

Docierają do nas słowa wsparcia od mieszkańców naszego miasta myślących podobnie jak my. Stowarzyszenie Przyjaciół ulicy Hołdu Pruskiego popierają naszą inicjatywę w działaniach na rzecz lokalnej świnoujskiej społeczności i sugestię zorganizowania się stowarzyszeń w większą grupę, której celem będzie poprawa sytuacji nie tylko w poszczególnych osiedlach czy ulicach, ale również w całym mieście.

Podkreślamy nasze twarde, niezmienne od początku stanowisko, oraz determinację w obronie naszej małej ojczyzny. Oświadczyliśmy że jesteśmy przygotowani na walkę w sądach administracyjnych.

Świnoujskie Towarzystwo Osiedla Posejdon