Policja sięga po najnowocześniejsze technologie. Wdroży podpis biometryczny ze wsparciem sztucznej inteligencji

Odciski palców, rozpoznawanie twarzy, geometria dłoni, rozpoznawanie tęczówki, identyfikacja siatkówki, rozpoznawanie głosu czy dynamika naciśnięć klawiszy – podpis biometryczny coraz częściej zastępuje ten tradycyjny. Jest niemal niemożliwy do sfałszowania, zwiększa więc bezpieczeństwo. Może służyć do weryfikacji i identyfikacji. Takie rozwiązania stosują coraz częściej firmy, lecz także polskie instytucje, m.in. Ministerstwo Zdrowia, a od niedawna także polska Policja. Podpis elektroniczny może być wykorzystywany nie tylko w biznesie, lecz również w badaniach mogących rozwiązać wiele spraw natury kryminalnej. W przyszłości jego skuteczność zwiększy zastosowanie sztucznej inteligencji.

– Pandemia wymusiła przyspieszoną cyfryzację w polskiej Policji. Jest to spowodowane odchodzeniem od dokumentacji papierowej na rzecz dokumentacji elektronicznej. Policja coraz częściej musi się specjalizować w nowoczesnych formach, chociażby zawierania podpisu na tabletach – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Piotr Wietrzycki, dyrektor sprzedaży w Infinite.

Pandemia COVID-19 zmusza rządy do wprowadzenia ścisłych wymogów dotyczących kwarantanny. Sprawiła jednak, że coraz więcej instytucji dostrzegło potrzebę wprowadzenia podpisów cyfrowych. Pozwalają one na potwierdzenie tożsamości danej osoby na podstawie danych biometrycznych – odcisków palca, rozpoznawania twarzy, tęczówki czy choćby dynamiki naciśnięć klawiszy.

Posługiwanie się elektronicznym podpisem dostrzegły firmy, dla których może to być element modernizacji, ale też krajowe instytucje. Od niedawna z takiej możliwości korzysta Policja Polska. E-podpisywanie polskiej firmy Infinite to system, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dowolnych dokumentów, może też pomóc w kryminalistyce.

– Polska Policja zaczęła wykorzystywać najnowszą technologię – składanie podpisu na tablecie. To podpis biometryczny, opatrzony pewnymi niepowtarzalnymi cechami. Zbiera takie cechy jak prędkość pisania w czasie, siłę nacisku w czasie oraz odległość piórka od tabletu w czasie. Nie ma dwóch identycznych podpisów, natomiast biegły jest w stanie na podstawie zebranych danych wskazać, kto konkretnie złożył podpis na tablecie – tłumaczy Piotr Wietrzycki.

– W kryminalistyce w zakresie badań dokumentów i rękopisów wydajemy w tej chwili opinie z zakresu klasycznych badań dokumentów w stosunku do elektronicznych podpisów biometrycznych. Dotychczas była to metoda jeszcze niewdrażana z uwagi na to, że na rynku było wiele aplikacji do składania podpisów elektronicznych. Musieliśmy w tym celu przeprowadzić cały cykl badań – wskazuje kom. Anna Przewor, kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Podpis składany jest za pośrednictwem platformy WWW lub urządzenia z warstwą biometryczną – czyli podpis na tablecie, gdzie długopis zastępuje rysik. Taki podpis składa się z punktów zapisywanych w milisekundach. Każdemu punktowi przyporządkowany jest czas, w którym został zapisany, nacisk oraz współrzędne, które umożliwiają ich weryfikację. Podrobienie takiego podpisu jest praktycznie niemożliwe – nawet jeśli ktoś będzie potrafił dokładnie skopiować samo nakreślenie podpisu, to nacisk na tablet, odległość rysika od tabletu są indywidualne.

– Podpis biometryczny można złożyć na odpowiednim urządzeniu, które musi zbierać takie cechy jak siła nacisku, ponieważ podpis ten składa się z pewnych cech jak prędkość pisania w czasie, siła nacisku w czasie oraz odległość piórka od tabletu w czasie. Stąd też nie może być to zwykłe urządzenie – mówi dyrektor sprzedaży w Infinite.

– To nowa era w badaniu rękopisu. Z metody jakościowej przechodzimy na metodę ilościową, która pozwala precyzyjnie określić nacisk i czas kreślenia podpisu, różne cechy behawioralne, które są zapisywane także w aplikacjach. Warto podkreślić, że tych aplikacji na rynku jest bardzo dużo i z punktu widzenia kryminalistyków istotne jest, aby aplikacja do składania elektronicznych podpisów zapisywała cechy biometryczne. Bo sam obraz podpisu elektronicznego to za mało, on nie pozwala kryminalistykom wydać opinii kategorycznej – dodaje kom. Anna Przewor.

Podpisy biometryczne są coraz częściej stosowane. Różni je poziom bezpieczeństwa. Zdarzały się już np. sytuacje, kiedy w systemie weryfikacji głosowej haker był w stanie przechwycić i nagrać dane zawierające głos użytkownika. Później mógł uzyskać dostęp do tego samego systemu i odtworzyć zarejestrowane wcześniej dane. Jeśli z kolei system biometryczny opiera się na rozpoznawaniu twarzy, haker może oszukać taki system, trzymając przed aparatem zdjęcie użytkownika naturalnej wielkości. Połączenie kilku danych biometrycznych czy behawioralnych (np. dynamika podpisu, siła nacisku na tablet) daje niemal 100-proc. gwarancję.

– Kolejny krok, jeżeli chodzi o badanie rękopisów, to sztuczna inteligencja. Oprócz tych cech, które jesteśmy już w stanie zbadać w tej chwili jako cechy biometryczne, chcielibyśmy, aby systemy, narzędzia, które zostaną zastosowane, były bardzo precyzyjne i pozwalały w stopniu kategorycznym opiniować napływające zlecenia – wskazuje kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Newseria.pl