Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film!

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film!
Koleją do portu sprawniej i bezpieczniej. PKP S.A. zaprezentowała w Świnoujściu efekty dotychczas wykonanych prac w ramach poprawy transportu do portu i przewozu pasażerów do Świnoujścia.

Skalę tej inwestycji da się chyba tylko porównać z rozbudową sieci kolejowej na dojeździe do Świnoujścia sprzed pół wieku kiedy budowa Świnoportu wymusiła inwestycję, dzięki której tysiące węglarek ze Śląska dotrzeć mogło do nabrzeży przeładunkowych. Dziś, w naszym porcie działa znacznie więcej spółek przeładunkowych. Oprócz terminalu masowego mamy także bazę przeładunków zbóż, terminal chemiczny, terminal LNG, port nie rezygnuje także z projektu głębokowodnego terminala kontenerowego. Te wszystkie ładunki trzeba do nabrzeży dostarczyć. Jak? Najłatwiej pociągami. Taki jest cel projektu pod nazwą "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". Projekt zyskał dofinansowanie Unii Europejskiej, a efekty jego realizacji są już bardzo wymierne. Przekonaliśmy się o tym w czwartek, podczas konferencji prasowej, której towarzyszyła studyjna wycieczka dla dziennikarzy. Kolejowa drezyna zabrała przedstawicieli mediów na granice miasta w okolice stacji kolejowej Świnoujście Przytór, gdzie można było ocenić zakres wykonanych prac.
Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film! [1]

Szczegóły prowadzonych inwestycji zaprezentował Arnold Bresch, członek zarządu PLK S.A. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi równolegle prace w porcie szczecińskim. Na stacji Szczecin Port Centralny położono już 38 kilometrów nowych torów, zamontowano 98 rozjazdów. Podczas konferencji w Świnoujściu poinformowano z kolei, że na terenie miasta zakończono już niemal 1/3 wszystkich prac.Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film! [2]

Drezyna z dziennikarzami przejechała po 9 kilometrowym odcinku nowych torów. 34 rozjazdy umożliwią pociągom bezpieczną zmianę torów. Inwestycja ma na celu nie tylko łatwiejszy dostęp do portu dla składów towarowych. Bo, zmodernizowany szlak kolejowy to także większy komfort podróży dla pasażerów. Przede wszystkim zwiększy się przepustowość szlaku kolejowego na dojeździe do miasta i portu. Inwestycja wymaga zastosowania nowoczesnego, ciężkiego sprzętu w tym największego dźwigu, który układa różne segmenty w całość. Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film! [3]

Dzisiaj mamy taką technologię. Wzmacniane jest podłoże, na niektórych odcinkach koniczne jest odwodnienie podłoża. W Świnoujściu, na towarowej stacji, zakończono już niemal 1/3 wszystkich prac. Ułożono ok. 9 km nowych torów, zabudowano 34 rozjazdy ważne elementy linii, umożliwiające pociągom zmianę toru. Przebudowywana jest infrastruktura kolejowa w porcie. Między Lubiewem a Warnowem, przed ułożeniem nowych torów, wzmacniany jest grunt, a między Świnoujściem a Lubiewem (Międzyzdrojami) wykonawca przygotowuje się do montażu nowej sieci trakcyjnej i rozjazdów. Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Dzięki temu zwiększy się przepustowość – ok. 5 km odcinkiem pojedzie więcej pociągów, co umożliwi lepszą ofertę przewozową. Przebudowywana jest również infrastruktura kolejowa w rejonie portu Świnoujście (zarządzana przez ZMPSiŚ SA). Dzięki inwestycji portowej podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei z nowego wysokiego peronu Świnoujście Warszów. Przewidziano na nim wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Osoby mające trudności z poruszaniem się skorzystają z pochylni.Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film! [4]

W ramach całego projektu powstało 84 kilometry sieci trakcyjnej ( ok. 50 km na terenie Szczecina i 34 km w Świnoujściu). Co bardzo ważne, modernizacja sieci wiąże się z poprawą bezpieczeństwa nie tylko podróżujących koleją. Przebudowane zostaną łącznie 24 przejazdy kolejowo-drogowe (12 w Szczecinie i 10 w Świnoujściu). Adaptowany zostanie stary budynek na stacji towarowej Świnoujście Przytór na nowoczesną automatyczną nastawnie wszystkich rozjazdów na całym terenie Świnoujścia.Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Zobacz film! [5]

źródło: www.iswinoujscie.pl